woensdag 6 mei 2015

middellijke vertegenwoordiging

middellijke vertegenwoordigingOnder het begrip middellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten in eigen naam door een tussenpersoon van een rechtshandeling voor rekening van een ander.

Het rechtsgevolg wordt toegerekend aan de tussenpersoon.

Voorbeeld: een commissionair in effecten die aandelen koopt in opdracht van één van zijn cliënten.

Middellijke vertegenwoordiging wordt ook wel genoemd indirecte vertegenwoordiging genoemd
Gebruikte begrippen in middellijke vertegenwoordiging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
rechtshandeling
  ... een rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer