vrijdag 22 mei 2015

wisselobligo

wisselobligo


We spreken van het wisselobligo bij het obligo (de aangegane verplichting) dat de bank vastlegt op naam van de klant die deze wissel heeft gedisconteerd .

De bank legt deze vast met recht van regres en het bedrag geldt in het algemeen voor de nominale waarde van de wissel.

Dit obligo loopt tot de wissel is betaald of totdat duidelijk is dat niet zal gebeuren en de bank de rekening belast van degene die de wissel gedisconteerd heeft.
Gebruikte begrippen in wisselobligo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer