zaterdag 16 mei 2015

geografische arbeidsverdeling

Geografische arbeidsverdelingDe geografische arbeidsverdeling is de een verzamelnaam van de regionale en in internationale arbeidsverdeling. De omgeving dwingt soms het produceren van bepaalde producten af en maakt de productie van andere gewoon onmogelijk.

Zo zien we de ontwikkeling van wijnbouw in zonnige streken en vindern we uiteraard de visserij in de locaties aan de kust.

Nederland ligt gunstig ten opzichte van de rivierendelta die snelle verbindingen binnenscheepvaart Europa in geeft.

Daardoor ligt Nederland heel geschikt om zich te ontwikkelen in de richting van een distributieland of een handelsland.
Gebruikte begrippen in geografische arbeidsverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
internationale arbeidsverdeling
  ... de basis voor de internationale handel is de internationale arbeidsverdeling landen leggen zich bij internationale arbeidsverdeling toe op die...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer