vrijdag 8 mei 2015

Crediteurbetalingen

Crediteurbetalingen


Onder het begrip crediteurbetalingen verstaan we grote aantallen crediteringen die vroeger door de schuldenaar rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van een bank of de vroegere postgiro ter verwerking aan de Bankgirocentrale BV werden aangeboden.
Gebruikte begrippen in crediteurbetalingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer