maandag 4 mei 2015

board official

board officialOnder het begrip board official verstaan we een staflid van een grondstoffentermijnbeurs of optiebeurs die belast is met de controle op het correct verlopen van de handel op de (inmiddels meestal fysiek verdwenen) beursvloer.
Gebruikte begrippen in board official


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer