zaterdag 4 april 2015

Inflatoire overheidsfinanciering

Inflatoire overheidsfinancieringOnder Inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld bij te drukken en hiermee de schulden te betalen.

Het bijdrukken van geld waar geen verdere dekking tegenover staat heeft altijd het gevaar van inflatie in zich vandaar de naam Inflatoire overheidsfinanciering.

In plaats van inflatoire overheidsfinanciering wordt ook wel monetaire financiering gebruikt.
Gebruikte begrippen in inflatoire overheidsfinanciering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar inflatoire overheidsfinanciering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

monetaire financiering
  ... onder inflatoire overheidsfinanciering verstaan we het verschijnsel dat de overheid een deel van haar schulden financiert door gewoon geld...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer