maandag 20 april 2015

Monetaire autoriteit

Monetaire autoriteitDe zogenaamde Monetaire autoriteit is een instantie die tot taak heeft om in het algemeen belang te waken voor de waarde van de eigen geldeenheid.

In Nederland treden de rijksoverheid en De Nederlandsche Bank NV als zodanig op.

Monetaire autoriteiten kunnen hun doel bereiken door interventie op de geldmarkt, de kapitaalmarkt en de valutamarkt, door overleg met geldscheppende instellingen over bepaalde gedragslijnen of het uitvaardigen van voorschriften.
Gebruikte begrippen in monetaire autoriteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer