zondag 19 april 2015

Concernkrediet

ConcernkredietOnder een concernkrediet verstaan we een krediet dat ter beschikking wordt gesteld aan een concern als geheel. Elke onderneming die deel uitmaakt van dit concern kan daarbij over dit concernkrediet beschikken .

Dit uiteraard binnen de grenzen die door het krediet of het concern zijn gesteld.Vertalingen van concern krediet

Engels:  corporate credit

Gebruikte begrippen in concernkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
concern
  ... onder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen in het algemeen gerangschikt als...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer