zondag 19 april 2015

When issued

When issuedWhen issued is een toevoeging aan transacties waarbij reeds wordt gehandeld in effecten waarvan de stukken bij het sluiten van de transactie nog niet zijn uitgegeven.

De eigenlijke levering vindt later plaats na de feitelijke uitgifte van de stukken.
Gebruikte begrippen in when issued


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
issued
  ... onder de aandelen die "issued" zijn rekenen we de aandelen in portefeuille bij de uitgevende instelling zelf daarnaast kennen we...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar when issued in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

as if and when issued
  ... as if and when issued is de engelse term voor 'als indien en wanneer uitgegeven' waardepapieren...Lees meer
spookhandel
  ... onder spookhandel verstaan we de handel in nog niet uitgegeven aandelen spookhandel wordt ook wel grijze handel genoemd...Lees meer
as if when issued
  ... we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie...Lees meer
grijze handel
  ... we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie...Lees meer