maandag 2 maart 2015

Malicious damage clause

Malicious damage clause

De term Malicious damage clause vinden we terug bij de transportpapieren en verzekeringen.

Onder een Malicious damage clause verstaan we een uitsluitend te zamen met institute cargo clauses B en C verkrijgbare aanvullende verzekering tegen de gevolgen ondermeer van vandalisme.