donderdag 19 maart 2015

Verstrekkingsnorm

VerstrekkingsnormOnder de verstrekkingsnorm verstaan we bij een hypotheek de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever (meestal een bank) maximaal wil uitlenen tegen het onderpand van hypotheek.

Gewoonlijk wordt de norm uitgedrukt in een percentage van de executiewaarde van het onderpand.
Gebruikte begrippen in verstrekkingsnorm


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer

Begrippen waar verstrekkingsnorm in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

verstrekkingsnorm voor een hypotheek
  ... de verstrekkingsnorm voor een hypotheek is de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever maximaal wil uitlenen...Lees meer