woensdag 25 maart 2015

Contante waarde

Contante waardeBij veel berekeningen op het gebied van beleggingen, leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde.

Het is de huidige waarde van een in de toekomst vervallende vordering/verplichting, rekening houdende met rente daarover.

We kennen het begrip ook onder de term rente-op-rente.Als we de rente op een spaarrekening laten bijschrij­ven, dan ontvangen we ook over die rente het volgend jaar opnieuw (een klein bedrag) aan rente.

U komt het begrip contante waarde ook tegen als u uw hypotheek vervroegd aflost.

Geld dat u in de toekomst ontvangt of betaalt heeft minder waarde dan geld dat u direct ontvangt of betaalt.

U mist als ontvanger of betaler immers rente over het geld. Om dit verschil te corrigeren wordt het bedrag contant gemaakt, dat wil zeggen herberekend met toepassing van een rentefactor. Zie ook Contante waarde van het renteverschil en als u een berekening van een contante waarde wilt maken, zie hieronder:

Contante waarde berekenen