dinsdag 31 maart 2015

Ethisch beleggingsfonds

Ethisch beleggingsfondsEen zogenaamd ethisch beleggingsfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met niet-financiele grootheden zoals het rendement van de bedrijven waarin belegd wordt, maar ook wordt gekeken naar meer ongrijpbare zaken zoals hoe een bedrijf omgaat met milieu, investeringen in landen waar mensenrechten geschonden worden en dergelijke.

Het is allemaal vrij vaag en oncontroleerbaar en het is dan ook de vraag in hoeverre hierbij geen slimme marketingafdeling aan het werk is om nieuwe doelgroepen aan te boren.
Gebruikte begrippen in ethisch beleggingsfonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar ethisch beleggingsfonds in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aasgierfonds
  ... Onder een aasgierfonds verstaan we een weinig ethisch beleggingsfonds dat voor een zacht prijsje schulden overneemt van een crediteur en...Lees meer