dinsdag 3 maart 2015

bull/bear ratio

bull/bear ratio

De bull/bear ratio valt in de groep van de sentimentsindicatoren en is gebaseerd op een ondervraging van een flinke groep beleggingsadviseurs in de Verenigde Staten.

Zij krijgen de simpele vraag voorgelegd of ze bullish, bearish of neutraal tegen de markt aankijken. De uitkomsten van dit onderzoek worden vastgelegd in de zogenaamde bull/bear ratio.

In formulevorm:

100 * Bullish adviseurs / (bullish adviseurs + bearish adviseurs)

Ofwel het relatieve aandeel van de bullish adviseurs op het totaal met een uitgesproken mening. De adviseurs met een neutrale visie doen niet mee in de formule.

Een hoge waarde komt overeen met een bearish signaal. Er zit dan gewoon teveel ongefundeerd optimisme in de markt en dat zorgt voor een overtrokken positieve reactie die heel snel om kan slaan. 60% wordt als een hoge waarde beschouwd. Hoe hoger hoe groter het risico op een omslag.

Omgekeerd wordt een waarde lager dan 40% voor deze indicator als een ideaal koopmoment gezien.
Gebruikte begrippen in bull bear ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bear
  ... een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling...Lees meer
bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
bull
  ... onder het begrip bull verstaan we een belegger met een optimistische visie op de beurs met andere woorden een persoon die een...Lees meer
bullish
  ... bullish is een uitdrukking voor een belegger die verwacht dat de koersen zullen stijgenmen zegt dan "hij is bullish"...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
neutrale visie
  ... we spreken van een neutrale visie van een beleggingsadviseur wanneer deze een koop noch een verkoopadvies geeft soms wordt...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
reactie
  ... een reactie is een forse plotselinge koersdaling van een fonds of van de aandelenmarkt in zijn geheel...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer