vrijdag 30 januari 2015

meetkundig gemiddelde

Meetkundig gemiddeldeBij het berekenen van meetkundige gemiddelde worden de verschillende waarden waar we het gemiddelde van willen hebben met elkaar vermenigvuldigd waarna de n-de machts wortel uit het geheel getrokken wordt. N staat daarbij voor het aantal waarden.

Een voorbeeld : we hebben 5 getallen: 1,5,6,9 en 12

Met elkaar vermenigvuldigen 1 x 5 x 6 x 9 x 12 = 3240

Het trekken van de N-de machts wortel gaat veel programmeertalen inclusief het veelgebruikte Excel te boven maar je kunt het vervangen door machtsverheffen tot de macht 1/N. Machtsverheffen wordt meestal weergegeven met een ^ teken

3240 ^ 1/5 = 5,04

Het meetkundig gemiddelde van 1 x 5 x 6 x 9 x 12 is dus 5,04
Gebruikte begrippen in meetkundig gemiddelde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar meetkundig gemiddelde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

zwarte zwaan
  ... zeker beleggers in opties zijn maar al te vertrouwd met de zogenaamde belcurve de waarschijnlijkheidscurve kansverdeling klokkromme of...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
compound gain
  ... we kunnen de gain berekenen over 1 periode maar we kunnen deze ook onderverdelen in kleinere perioden die op...Lees meer