dinsdag 6 januari 2015

dagloon

DagloonOnder dagloon verstaan we de grondslag voor de berekening van een eventuele uitkering.

Het dagloon geldt bijvoorbeeld een uitkering in het kader van de werkeloosheidswet of van de arbeidsongeschiktheidswetten.

Het dagloon is het loon dat de uitkeringstrekker in zijn voorgaande baan gemiddeld per dag verdiende.
Gebruikte begrippen in dagloon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer