vrijdag 19 december 2014

Human Development Index

Human Development IndexDe zogenaamde Human Development Index ofwel afgekort tot de HDI is een door het United Nations Development Programme (UNDP) ontwikkelde methode om de vooruitgang van bepaalde samenlevingen en groepen in de samenleving als geheel te meten.

Meestal blijven zulke maatstaven beperkt tot het inkomen per inwoner. Meestal zijn er ook geen andere gegevens beschikbaar. Daarom heeft men de Human Development Index uitgebreider opgezet en spelen behalve het inkomen ook zaken als de levensverwachting en het bereikte onderwijsniveau een rol.

In 1997 is voor het eerst ook een Human Poverty Index (HPI) gepubliceerd waarin bovendien de toegang tot onderwijs, veilig water, voedsel en gezondheidsvoorzieningen een rol speelt. Dit geeft een nog betere indicatie van de eigenlijke welvaart.
Gebruikte begrippen in human development index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer

Begrippen waar human development index in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

levensstandaard
  ... de levensstandaard geeft de omstandigheden weer waaronder iemand leeft of gedwongen is te leven een manier om de levensstandaard te bekijken...Lees meer