maandag 3 november 2014

Overtekenen

OvertekenenOnder overtekenen verstaan we het verschijnsel dat er voor een (veel) hoger bedrag op een emissie ingeschreven wordt dan de belegger wenst op te nemen.

Overtekenen wordt vooral gedaan als verwacht wordt dat de toewijzing onvoldoende zal zijn omdat er erg veel vraag naar de aandelen lijkt te zijn.

Zie ook majoreren.
Gebruikte begrippen in overtekenen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
toewijzing
  ... onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen...Lees meer