zondag 19 oktober 2014

prijskartel

prijskartelEen prijskartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers gelijksoortige producten voortbrengen. Binnen het kartel heeft men afgesproken elkaar niet via lage verkoopprijzen te gaan beconcurreren.

Omdat de prijs de afzet gaat bepalen moeten er ook afspraken komen wie in welke hoeveelheden mag produceren.

Dat zorgt ervoor dat een prijskartel altijd gecombineerd moet worden met een productiekartel.

Een bekend voorbeeld van een dergelijk kartel is de OPEC, de organisatie van olieproducerende landen.
Gebruikte begrippen in prijskartel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afzet
  ... Onder de afzet van een onderneming verstaan we het feitelijke of verwachte aantal producten dat de onderneming kan verkopen...Lees meer
kartel
  ... onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar prijskartel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kartel
  ... onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de...Lees meer