vrijdag 10 oktober 2014

externe controle

Externe controleEen externe controle van een bedrijf is een controle die wordt uitgevoerd door of namens een derde partij.

Deze partij staat zelf buiten de organisatie.

Een voorbeeld is de de externe accountant die op verzoek van de aandeelhouders.

Ook de De Nederlandsche Bank kan op grond van de Wet toezicht Kredietwezen een externe controle uitoefenen, evenals de rijksaccountant ten behoeve van de toepassing van de (fiscale) wetten.
Gebruikte begrippen in externe controle


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

accountant
  ... Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer