woensdag 13 augustus 2014

Kapitaaluitvoer

KapitaaluitvoerOnder de kapitaaluitvoer verstaan we beleggingen en investeringen van Nederlandse ingezetenen in het Buitenland. Het geld verdwijnt dus uit Nederland.

Voorbeelden van kapitaaluitvoer zijn bijvoorbeeld
- het kopen van onroerend goed gelegen in het buitenland
- het kopen van aandelen in buitenlandse ondernemingen
- het verstrekken van leningen aan buitenlandse bedrijven
Gebruikte begrippen in kapitaaluitvoer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer