maandag 28 april 2014

procesinnovatie

ProcesinnovatieWe spreken in de economie van procesinnovatie bij flinke vernieuwing van het productieproces.

Voorbeelden van procesinnovaties in grotere winkels zijn de invoering van het zelfbedieningsconcept en tegenwoordig zelfs zelfscanconcept op basis van een klantenkaart.

Maar denk ook aan windmolens voor de elektriciteitsopwekking, het gebruik van oud papier voor het maken nieuw papier en dergelijk.

Sommigen verwachten van procesinnovatie dat er zuiniger met grondstoffen, dus de natuur zal worden omgegaan.

Procesinnovatie komt meestal niet echt vanuit de consumenten die het vaak een zorg zal zijn hoe iets gemaakt wordt maar is meer afgedwongen door de overheid of op puur economische gronden, bijvoorbeeld omdat brandstof of elektriciteit zo duur zijn geworden.

Ook de politiek kan hier een dwingende rol spelen, bijvoorbeeld het afschaffen van gloeilampen en het vervangen daarvan door spaarlampen en ledlampen.
Gebruikte begrippen in procesinnovatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer