dinsdag 1 april 2014

agentschap

AgentschapEen agentschap is een onderdeel van een ministerie. Bijvoorbeeld van financiën.

Bij een agentschap is sprake van een eigen beheer, om doelmatiger en efficienter op te kunnen treden dan wanneer het ministerie zelf de taken van het agentschap uitoefent.

Ook de begroting staat los van het moederministerie.

Gebruikte begrippen in agentschap


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

begroting
  ... Onder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde meestal...Lees meer

Begrippen waar agentschap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

octrooi
  ... een octrooi of ook wel een patent is een exclusief recht om gedurende een bepaalde tijd een bepaald product te...Lees meer
agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
agentschap van het ministerie van financiën
  ... Het agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het ministerie van financien en...Lees meer
agentschap van de Nederlandsche Bank nv
  ... Onder een agentschap van de nederlandsche bank verstaan we een aparte vestiging van de nederlandsche...Lees meer
passagerekening
  ... een passagerekening is een bijzondere vorm van een speciale rekening courant deze kan door een bank bij een agentschap van de...Lees meer
plaatsing van schatkistpapier
  ... bij de plaatsing van schatkistpapier hebben we het over de uitgifte van schatkistpapier...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer