vrijdag 14 maart 2014

Restschuld

RestschuldDe restschuld is het restant van een aflossingsvrije hypotheek, bijvoorbeeld een beleggingshypotheek, als de som van de beleggingen onvoldoende is om de hoofdsom volledig te voldoen.
Gebruikte begrippen in restschuld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossingsvrije hypotheek
  ... Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet...Lees meer
beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar restschuld in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

assurantiebeding
  ... Een assurantiebeding is een bepaling die de meeste geldverstrekkers in de hypotheekakte laten opnemen het wil zeggen dat als het onderpand...Lees meer
overwaarde
  ... we spreken van het overtrekken van een rekening in de situatie waarin een klant bij een bank...Lees meer