dinsdag 18 maart 2014

geldmarktswap

GeldmarktswapAls we het valutarisico bij het proces van gedekte rentearbitrage volledig uit willen bannen dan is er een zogenaamde geldmarktswap noodzakelijk.

Deze geldmarktswap wil zeggen dat niet alleen op de afgesproken termijn de hoofdsom opnieuw geconverteerd wordt maar dat ook de bij de hoofdsom behorende rente gekocht of verkocht wordt.

In de angelsaksische landen spreekt men van een money market swap.
Gebruikte begrippen in geldmarktswap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentearbitrage
  ... onder rentearbitrage verstaan we het gebruik maken van op een bepaald ogenblik bestaande renteverschillen tussen verschillende markten om de...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer