vrijdag 28 maart 2014

break-even analyse

Break-even analyseEen break-evenanalyse is een overzicht waarin wordt berekend tot hoever een buitenlandse valuta mag dalen of stijgen totdat voor een belegger bijvoorbeeld een positief (of negatief) renteverschil op die valuta is tenietgedaan.
Gebruikte begrippen in breakeven analyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
break
  ... een break is een plotselinge en heftige val van de koersen. een break is het tegenovergestelde van een bulge...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer