zaterdag 22 maart 2014

Beherende vennoot

Beherende vennootOnder de beherende vennoot verstaan we de vennoot in een commanditaire vennootschap die in de zaken van de vennootschap werkzaam is en het dagelijkse beheer voert.

Een beherende vennoot is wegens alle in naam van de vennootschap aangegane verplichtingen hoofdelijk voor alle aangegane verbintenissen met zijn gehele privé vermogen.aansprakelijk.

De naam van de beherende vennoot staat ingeschreven in het handelsregister.

Vertalingen van beherende vennoot

Engels:    Managing partner
Duits:     Geschäftsführender Gesellschafter
Frans:     Commandité

Gebruikte begrippen in beherende vennoot


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
handelsregister
  ... het handelsregister wordt door de kamer van koophandel en fabrieken van het rayon waarin de desbetreffende onderneming is gevestigd bijgehouden...Lees meer
vennoot
  ... een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer