Zoeken in deze blog

Translate

zaterdag 22 maart 2014

behoeftenschema

behoeftenschemaEen behoeftenschema of preferentieschema geeft de volgorde van dringendheid van de behoeften aan. Dus een bepaald voorkeur of volgorde waarin behoeftenbevrediging plaats vindt. Dit kan ieder moment anders zijn.

Bepalende factoren voor behoeftebevrediging zijn onder andere
• biologische factoren. Een mens moet eten, er moet een bepaald klimaat in de woning zijn
• sociale en culturele factoren. Wat wil het gezin, wat doen de buren, speelt status een rol, nationaliteit kan van belang zijn, ook modegevoeligheid kan meespelen.
• individuele factoren. Het karakter van iemand speelt een rol. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren
economische factoren als koopkracht spelen een rol, evenals gevoeligheid voor reclame

Behoeftebevrediging is ook afhankelijk van
welstand, dit slaat op het bezit wat iemand heeft
welzijn, wat slaat op de mate waarin men zich gelukkig voelt
• welvaart in een ruim begrip. Dit is relatief en slaat op wat je wilt vergeleken met wat je kunt doen of kopen
welvaart enge begrip, Dit is absoluut: wat kan je doen of kopen voor je inkomen. Het is meetbaar en kwantificeerbaar.

Gebruikte begrippen in behoeftenschema


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer
welzijn
  ... bij welzijn gaat het economisch gezien om behoeften die bevredigd kunnen worden zonder dat daarvoor schaarse middelen moeten worden opgeofferd...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.