woensdag 12 maart 2014

actuals

ActualsWe spreken van actuals in de termijnhandel wanneer we het hebben over de eigenlijke fysieke goederen waarin vandaag gehandeld wordt.

Dit in tegenstelling tot futures of termijncontracten die op toekomstige handel betrekking hebben.

Je Zou kunnen zeggen dat we het bij actuals eigenlijk hebben over de onderliggende waarde van de termijncontracten.

Gebruikte begrippen in actuals


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer