maandag 9 september 2013

signal exit

Signal exitDe signal exit is simpel een signaal uit ons tradingsysteem dat aangeeft dat een positie op basis van de regels van het tradingsysteem gesloten moet worden.

Veel mensen hebben dan de gewoonte het "nog even aan te kijken", vooral als men tegen een papieren verlies aankijkt. De kosten lopen dan in het algemeen alleen nog maar verder op.

Dat is dan ook één van de grootste zwaktes van dit systeem:

De kosten lopen uit de hand omdat actie niet afgedwongen wordt, wat bijvoorbeeld bij een stop loss (met al zijn beperkingen) wel het geval is.

Soms zijn er ook optieconstructies denkbaar die hetzelfde effect hebben.

Naast deze signal exit zijn er nog een aantal varianten die gebruikt worden zoals

Gebruikte begrippen in signal exit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
papieren verlies
  ... een papieren verlies is een verlies dat wel ontstaan is maar omdat er nog niet verkocht is niet echt...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer