maandag 12 mei 2014

time based exit

Time based exitDe time based exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken.

Bij een time-based exit wordt een positie gesloten als er sprake is van het verlopen van een bepaalde tijd of van een bepaald moment in de tijd.. Een positie wordt bijvoorbeeld een maand voor expiratie gesloten.

We spreken ook van een time based exit als de transactie wordt gesloten wanneer een bepaald aantal dagen verstreken is, onafhankelijk van het feit of er winst behaald is of niet.

Zie ook bij

Profittarget exit,
Signal generated exit,
Trailing exit,
Pivotal juncture exit,
Money management exit,
Volatility exit
Gebruikte begrippen in time based exit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
expiratie
  ... expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer