maandag 4 mei 2015

profit target exit

Profit target exitDe profit target exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken.

Een profit target exit is verwant aan de moneymanagement exit in de zin dat ook hier een positie wordt gestopt als een bepaald bedrag verdiend is.

De profit target exit is daarmee één van de wat meer eenvoudige exit-technieken en is eigenlijk te vergelijken met het opgeven van een limietorder.

Hierbij worden eventuele winsten en verliezen automatisch genomen als de markt een bepaald niveau bereikt.

Voor andere exittechnieken zie ook:Gebruikte begrippen in profit target exit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
moneymanagement exit
  ... bij de moneymanagement exit wordt een positie gesloten als een tevoren bepaald bedrag is verdiend of als er bijvoorbeeld sprake...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
target
  ... de term target heeft vele betekenissen maar in de effectenwereld is het de koers die een aandeel in theorie een...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer