zaterdag 4 februari 2017

fiattering van betalingsopdrachten

Fiattering van betalingsopdrachten


Onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering van betalingsopdrachten en andere opdrachten die verplichtingen van een cliënt in-houden door een bank. De fiattering bestaat uit twee stappen, handtekeningcontrole en saldocontrole

Daarvoor dient deze bank te controleren of de opdracht voorzien is van de juiste handtekening(en), Of degene die de handtekeningen heeft gezet tekeningsbevoegd was en natuurlijk of cliënt voldoende saldo op de rekening heeft.

Hierbij dienen nog niet geboekte bijschrijvingen en afschrijvingen meegenomen te worden. De handtekeningcontrole vond daarbij plaats tegen de zogenaamde handtekeningkaart.

Deze handmatige procedure is inmiddels vrijwel volledig vervangen door geautomatiseerde controlefuncties.
Gebruikte begrippen in fiattering van betalingsopdrachten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
handtekeningcontrole
  ... onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering van betalingsopdrachten...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer

Begrippen waar fiattering van betalingsopdrachten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

handtekeningcontrole
  ... onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering van betalingsopdrachten...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.