Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 15 december 2016

Commissionair

Commissionair

Een commissionair aan de beurs is een (rechts-)persoon die aan- en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en/of voor eigen rekening.

Een bank kan in principe de functie van Commissionair uitoefenen.

Maar omgekeerd is een commissionair zeker niet automatisch een bank en voor het financiële gedeelte dienen dan ook andere oplossingen gekozen te worden.

Synoniemen voor commissionair


  • Commissionair in effecten
  • Commissiehuis
  • Broker


Vertalingen van Commissionair

Engels:  Stockbroker

Gebruikte begrippen in commissionair


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer

Begrippen waar commissionair in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
online trading
  ... de uitvinding van het internet heeft vele veranderingen gebracht in ons dagelijks leven en in de manier waarop we...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
alle beurzen order
  ... Onder een alle beurzen order verstaan we een order voor het aankopen of verkopen van nederlandse fondsen die...Lees meer
beleggingsadvies adviesclient
  ... Bij de meeste vermogensbeheerders verstaat men onder een adviesclient een klant met een beleggingsportefeuille die zijn eigen beleggingsbeslissingen neemt maar...Lees meer
houdadvies
  ... een houdadvies is hetzelfde als een holdadvies dus het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het...Lees meer
margin call
  ... een margin call is een telefoontje van uw bank of commissionair dat u geld moet bijstorten voor uw margin...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
public order member
  ... een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer
bestensorder
  ... een bestensorder is een opdracht tot aan of verkoop van effecten en opties waarbij geen koerslimiet is opgegeven en dus...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
amortisingoption
  ... We spreken van een amortising option bij een optie waarvan de de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
tailgating
  ... tailgating is een niet ethische praktijk waarbij een commissionair of bank een eigen transactie plaatst als een klant dat doet...Lees meer
zachte commissie
  ... onder zachte commissie verstaan we het verschijnsel dat een bank diensten verleent aan een bij haar aangesloten vermogensbeheerder of...Lees meer
vooreigenrekeningenrisico
  ... met de term voor eigen rekening en risico wordt bedoeld dat een handelaar trader in financiële...Lees meer
asyoulikeoptie
  ... Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een...Lees meer
scaled down buying
  ... de techniek van scaled down buying wordt gebruikt om het risico van een slechte timing te verminderen stel...Lees meer
inschrijvenemissie
  ... we spreken van inschrijven bij een emissie als we onze bank of commissionair een order geven om...Lees meer
bewaardepot
  ... een bewaardepot is een effectenrekening bij een bank of commissionair waarop de aandelen die iemand in bezit heeft worden geadministreerd...Lees meer
churning
  ... onder churning verstaan we een illegale praktijk waarbij een broker of commissionair veel te veel transacties voor zijn klanten uitvoert...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
zonder forceren order
  ... een zonder forceren order wordt ook wel een sans forcer order of bestens zonder forceren order genoemd...Lees meer
beurslid
  ... een beurslid is een persoon die of zelf of via het bedrijf waar hij werkt bedrijfslid lid is van de...Lees meer
beleggingsdepot
  ... Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
fonds voor gemene rekening
  ... een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
direct aangeslotene
  ... een direct aangeslotene was een bij necigef aangesloten financi ële instelling en is in de praktijk dus veelal een bank of...Lees meer
middellijke vertegenwoordiging
  ... onder het begrip middellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten in eigen naam door een tussenpersoon van een rechtshandeling voor...Lees meer
commissiehandel in effecten
  ... onder de commissiehandel in effecten verstaan we het uitvoeren van transacties in effecten door de commissionair in effecten...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
beursbedrijf
  ... onder het beursbedrijf verstaan we het onderdeel van het bedrijfmeestal een bank of commissionair dat specifiek bestemd is voor de...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
uncovered call writer
  ... een uncovered call writer is een schrijver van een calloptie die de onderliggende waarde niet kan leveren en...Lees meer
tombstone
  ... een tombstone is een advertentie in een zakenkrant gezet door een investment bank die verschijnt nadat bijv een effectenemissie heeft...Lees meer
doorlopende order
  ... een doorlopende order of ook wel een order tot wederopzegging is een effectenorder die geldt tot het moment dat...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
eigen beheer van effecten
  ... onder het eigen beheer van effecten verstaan we een het zelf beheren van een effectenportefeuille waarbij verder...Lees meer
fondsenstaat
  ... een fondsenstaat is een overzicht van de effecten die een cliënt bij de bank of commissionair in bewaring heeft...Lees meer
fondsgerichte transactie
  ... onder een fondsgerichte transactie verstaan we een transactie die veroorzaakt wordt uit de handelingen rond het beheer van effecten...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
handel voor eigen rekening
  ... we spreken van handel voor eigen rekening op de beurs als een bank of commissionair geen transacties...Lees meer
inschrijvingsbericht
  ... het inschrijvingsbericht is een bevestiging die door de bank of commissionair in effecten aan een cliënt wordt gezonden dat zijn...Lees meer
knipstaat couponafrekening
  ... de knipstaat couponafrekening is een staat waaruit blijkt welke bedragen aan coupons aan iedere cliënt die een bepaald fonds...Lees meer
leveringskosten
  ... de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het...Lees meer
margeverplichting
  ... als u ongedekt in opties wilt handelen dan bent u verplicht om...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
franco provisie
  ... met de term "franco provisie" of engels free of commission verstaan we de het feit dat een cliënt geen...Lees meer
commissiehuis
  ... het begrip commissiehuis is een andere benaming voor een bedrijf dat optreedt als commissionair in effecten...Lees meer
depotnummer
  ... onder een depotnummer verstaan we het nummer of de identificatie waaronder de effecten worden geadministreerd die een bank of een...Lees meer
effectenclearing
  ... de effectenclearing is een instituut dat belast is met de administratie van te leveren en te ontvangen posities die voorvloeien...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
gesloten bewaring
  ... bij gesloten bewaring worden de stukken van een cliënt in een kluis bewaard waarbij de bank of commissionair verder...Lees meer
kascliënt
  ... een kascliënt is een cliënt die zijn fysieke effecten thuis bewaart of deze bij een bank of commissionair in zogenaamde gesloten...Lees meer
bewaarloon
  ... het bewaarloon is het bedrag dat men aan zijn bank of commissionair verschuldigd is voor het hebben van een effectenrekening...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
beursorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
bewaarnemer
  ... een bewaarnemer is een bedrijf of instelling meestal een bank of commissionair die effecten voor een belegger bewaart en de...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
lossingsadvies
  ... een lossingsadvies is een bericht van lossing van een obligatie van een bank cq commissionair in effecten aan een obligatiehouder...Lees meer
liquideren
  ... onder liquideren verstaan we het gedwongen afbouwen van een positie dit liquideren kan bijvoorbeeld door een clearingorganisatie bank of commissionair worden...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
client cut off time
  ... de cliënt cut off time is het laatste tijdstip waarop een cli ënt aan zijn bank of commissionair...Lees meer
clientenadministratie
  ... onder de cliëntenadministratie verstaan we de administratie van een bank die voor elke klant aangeeft welke effecten deze klant naar...Lees meer
clientenovereenkomst
  ... een cliëntenovereenkomst is een overeenkomst tussen een belegger en een bank of commissionair aangaande het kopen en verkopen van opties...Lees meer
effectennota
  ... een effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt nav een in opdracht van een cliënt...Lees meer
giveup transactie
  ... de term give up transactie heeft meerdere betekenissen 1 transactie waarbij de ene commissionair een order uitvoert voor een...Lees meer
courtage
  ... het begrip courtage kent meerdere betekenissen 1 het bedrag dat een bank of commissionair aan de hoekman betaalt voor zijn diensten...Lees meer
exercise cut off time
  ... de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
wingorder
  ... de term wing order is een afkorting voor "waarschuwen indien niet gaat" order...Lees meer
optieovereenkomst
  ... elke belegger die iets in opties wil gaan doen krijgt van zijn bank of commissionair een zogenaamde optieovereenkomst te tekenen...Lees meer
beursmakelaar
  ... met de term beursmakelaar wordt een commissionair in effecten bedoeld hoewel de term soms ook werd gebruikt voor een hoekman...Lees meer
beursorderlijn
  ... een beursorderlijn is een speciale telefoonverbinding met banken of commissionairs via welke met name particuliere beleggers hun effectenorders kunnen doorgeven...Lees meer
in house matching
  ... onder de term inhouse matching verstaan we het over en weer wegstrepen van kooporders en verkooporders binnen dezelfde bank...Lees meer
leveringspositie
  ... de leveringspositie van een bank of commissionair is het totaal aan aandelen of andere effecten dat nog aan de markt...Lees meer
market not held order
  ... een market not held order is een grote effectenorder waarbij de uitvoering voor een groot deel aan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.