Zoeken in deze blog

Translate

donderdag 15 december 2016

commissie van Orde

Commissie van OrdeOnder de Commissie van Orde verstonden we van oorsprong een door het bestuur van de Vereniging European Options Exchange (EOE) ingestelde commissie die bestaat uit door het bestuur aangewezen vertegenwoordigers die van alle soorten leden vertegenwoordigden.

Het takenpakket van de Commissie van Orde bestond uit

- Het behandelen van verzoeken van betrokkenen  bij gerezen geschillen, bijvoorbeeld tussen verschillende leden van de EOE;

- Het behanden van rapporten van de controlerende afdeling van de EOE. Deze rapporten hebben in het algemeen betrekking op de mogelijke overtredingen van de reglementen;

- Het vaststellen of er inderdaad een overtreding van de reglementen heeft plaatsgevonden ;

- Het behandelen van deze overtredingen.

- En waar nodig het nemen van disciplinaire maatregelenVertalingen van Commissie van Orde

Engels:  Business Conduct Committee

Gebruikte begrippen in commissie van orde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
eoe
  ... eoe is de vroegere afkorting van european options exchange nu euronext aex op deze beurs worden opties op een aantal...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar commissie van orde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

reglement van orde vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van orde vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de bepalingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.