Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 31 oktober 2016

Acceptatie verzekering

Acceptatie verzekeringEen verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert, wat de acceptatie wordt genoemd Soms dient er daarom een gezondheidsverklaring te worden ingevuld door de verzekerde en in zwaardere gevallen dient er een medische keuring plaats te vinden. Dit is afhankelijk van de verzekerings vorm en de hoogte van het risico dat de maatschappij gaat lopen.

Risicobepaling bij acceptatie

Het risico wordt onder meer bepaald door de hoogte van het verzekerde kapitaal en de leeftijd van de verzekerde. Ook man of vrouw telt daarbij mee. iemand met een minder goede gezondheid zal meestal een hogere premie gaan betalen dan een gezond persoon.

Aanvullende eisen bij acceptatie

Een gezondheidsverklaring is altijd vereist als er sprake is van een overlijdensrisico.


Gebruikte begrippen in acceptatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer

Begrippen waar acceptatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

accept
  ... Onder een accept verstaan we een wissel waarop de betrokkene zijn handtekening geplaatst heeft door deze handtekening te plaatsen tekent...Lees meer
acceptatiewissel
  ... De zogenaamde acceptatie van een wissel ofwel het feit dat de wissel wordt geaccepteerd geschiedt door het...Lees meer
wisselacceptbezorging
  ... onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie...Lees meer
acceptbezorgingsprovisie
  ... Onder acceptbezorgingsprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het aanbieden ter acceptatie van een wissel...Lees meer
accepterende bank
  ... Onder een accepterende bank verstaan we de bank die blijkens het documentair krediet gemachtigd of verplicht is tot acceptatie...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
bericht van nonbetaling of nonacceptatie
  ... Onder een bericht van non-betaling dan wel een bericht van non-acceptatie verstaan we ...Lees meer
bericht van acceptatie
  ... Onder het bericht van acceptatie verstaan we een bericht dat bijvoorbeeld ontvangen is van de incasserende bank waarin...Lees meer
bericht van nonbetaling
  ... Onder een bericht van non betaling dan wel een bericht van non acceptatie verstaan we een bericht...Lees meer
protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer
wisselschuldenaar
  ... iemand wordt een zogenaamde wisselschuldenaar door het plaatsen van zijn handtekening op de voorzijde van een wissel...Lees meer
arrangementsbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
conditiebrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief...Lees meer
kredietaanbiedingsbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
kredietbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synonie en in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
confirming house
  ... een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over...Lees meer
documenten tegen acceptatie
  ... met de term documenten tegen acceptatie bedoelen we een in het incassoverkeer voorkomende instructie of machtiging om de...Lees meer
incassowissel
  ... onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke...Lees meer
kaskrediet
  ... een kaskrediet is een vorm van een documentair krediet dat voor betaling of acceptatie beschikbaar is gesteld aan de kas...Lees meer
arrangementsbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
conditiebrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietaanbiedingsbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
looptijd documentair krediet
  ... de formele geldigheidsduur of looptijd van een documentair krediet is de termijn waarbinnen de documenten van het krediet...Lees meer
met protest
  ... de aantekening met protest van de trekker op een wissel betekende dat bij niet acceptatie of niet betaling een...Lees meer
recta endossement
  ... een recta endossement is een endossement waarbij de endossant verbiedt dat de geëndosseerde op zijn beurt het betrokken orderpapier...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
overdraagbaar documentair krediet
  ... onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet...Lees meer
overdracht documentairkrediet
  ... onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van...Lees meer
bankaccept
  ... We spreken van een bankaccept als een wissel op een bank getrokken is waarna deze wissel door deze bank is...Lees meer
afloopdatum van een documentairkrediet
  ... Onder de afloopdatum van een documentair krediet verstaan we een als zodanig in het documentair krediet...Lees meer
acceptbezorging
  ... onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie...Lees meer
exportincasso
  ... het begrip exportincasso heeft 2 betekenissen1 de combinatie van alle op een exporttransactie betrekking hebbende incassodocumenten2 het geheel vanhandelingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.