maandag 31 oktober 2016

aandelenleaseplan

aandelenleaseplanDe aandelenleaseplannen waren zeer populair in de jaren negentig. Hierbij kocht de belegger een pakket aandelen, waarbij het geld werd geleend. In plaats van lenen sprak men graag van leasen. Dat lag marketingtechnisch wat gemakkelijker. Het klonk veel professioneler en meer solide dan lenen. En het werkte. Heel Nederland ging aan de aandelenleaseplannen, op degenen na die de moeite namen de beloften eens na te rekenen. De eerste indruk was namelijk nogal imposant

Omdat er weinig eigen geld nodig was, kon het procentuele rendement op dit geld enorm worden. En dit soort producten werd dan ook met suggestieve namen als "winstverdubbelaar" aan de man gebracht worden. Meestal via telefonische verkoop, en vooral aan mensen wiens eerste belegging dit was.


De terugval van het aandelenleaseplan

Net op het hoogtepunt van de aandelenleaseplannen zakte de beurzen in, en bleken de winstverdubbelaars ook uitstekende verliesverdubbelaars te zijn en zaten de beleggers niet alleen met fors gezakte aandelen maar ook nog met het restant van het geleende geld dat afbetaald moest worden.

Uiteraard doken ladingen advocaten op dit gemakkelijk te verdienen geld en de ene na de andere stichting werd opgericht om het geld van de beleggers terug te eisen, vaak op zeer creatieve gronden.

De nasleep van het aandelenleaseplan

Zeer lang lopende en slepende rechtszaken waren het gevolg. Sommige lopen nog steeds.

Gebruikte begrippen in aandelenleaseplan


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geĆ£¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer

Begrippen waar aandelenleaseplan in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.