Zoeken in deze blog

Translate

maandag 1 augustus 2016

Marktmechanisme

MarktmechanismeAls we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod.

Hierbij werkt de prijs als signaal tussen vragers en aanbieders, en wel zodanig dat er evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaat.

Hierbij kan er sprake zijn van volkomen concurrentie en van onvolkomen concurrentie.
Gebruikte begrippen in marktmechanisme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
volkomen concurrentie
  ... als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar marktmechanisme in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

pareto optimum
  ... onder het pareto optimum of de optimale allocatie verstaan we een verdeling van de productiemiddelen over de productiemogelijkheden die...Lees meer
allocatie
  ... De term allocatie in de economie is de verdeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden zodanig dat de totale opbrengst...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
kapitalisme
  ... onder het kapitalisme verstaan we een economisch systeem waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren en het bedrijfsleven die zelf...Lees meer
markteconomie
  ... we spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme het principe van prijsvorming op basis van vraag en aanbod in...Lees meer
Friedrich von Hayek
  ... friedrich von hayek is een van oorsprong oostenrijks econoom 1899 1992 von hayek werkte in londen chicago freiburg...Lees meer
liberalisme
  ... het liberalisme is een politieke stroming die vrij nauw aansluit bij de laissez faire gedachte binnen het liberalisme vinden we...Lees meer
marktconform
  ... de toevoeging marktconform bij een actie van de overheid betekent dat een overheidsmaatregel het marktmechanisme intact laat...Lees meer
neosocialisten
  ... de neosocialisten vormen een groep binnen de socialisten die erkennen dat het budgetmechanisme tekortkomingen kent zoals het overheidsfalen...Lees meer
prijsmechanisme
  ... het prijsmechanisme in de economie is de manier waarop de prijzen tot stand komen er zijn meerdere vormen van het prijsmechanisme...Lees meer
neo klassieke economie
  ... de neoklassieke economie is een economische stroming die zich baseert op het gedachtengoed van de klassieke economie...Lees meer
niet marktconform
  ... een overheidsmaatregel die niet marktconform is betekent dat deze maatregel het marktmechanisme in elk geval voor een deel uitschakelt...Lees meer
centraal geleide economie
  ... een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren...Lees meer
plan economie
  ... een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren...Lees meer
consumentensoevereiniteit
  ... we spreken van een consumentensoevereiniteit bij een vorm van de economie waarin het marktmechanisme alles bepaalt...Lees meer
chicago school
  ... de aanhangers van de chicago school stellen dat het evenwicht op de economische markten uit zichzelf weer zal herstellen...Lees meer
grondvormen van economische orde
  ... als de grondvormen van economische orde kennen we het marktmechanisme en het budgetmechanisme waarbij we in beide...Lees meer
marktconform ingrijpen
  ... soms kan de overheid om wat voor reden dan ook in willen grijpen in het economisch proces dit kan...Lees meer
neoliberalen
  ... de neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen zie marktfalen kent die de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.