zondag 7 augustus 2016

Borgstelling

BorgstellingEen borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd.

Een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij, die de borg wordt genoemd, ten behoeve van een schuldeiser de verplichting op zich neemt om hetgeen een bepaalde schuldenaar verschuldigd mocht zijn, te voldoen indien deze bij de terugbetaling in gebreke mocht blijven.

We komen de borgtocht bijvoorbeeld tegen bij een aanvullende zekerheid voor het niet terugbetalen van een lening.

Indien een bank borg staat spreken we ook wel van een bankborgtocht.

Vertalingen van borgstelling

Engels: contract of suretyship  

Gebruikte begrippen in borgstelling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar borgstelling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aval
  ... Onder aval verstaan we een soort borgstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een wissel promesse of cheque op...Lees meer
ausfallburgschaft
  ... Een zogenaamde ausfallburgschaft is een vorm van een borgstelling waarbij de borg zich verbindt tot een bepaald maximumbedrag de...Lees meer
hoofdverbintenis
  ... onder een hoofdverbintenis verstaan we een verbintenis die het fundament vormt van een tweede verbintenis die van het bestaan van...Lees meer
eigenvermogen
  ... het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen de activa minus de schulden passiva in beide gevallen van...Lees meer
algemene borgstelling
  ... een algemene borgstelling is een vorm van borgstelling waarbij de correcte afhandeling van alle verplichtingen van een schuldenaar wordt...Lees meer
speciale borgstelling
  ... een speciale borgstelling is een vorm van een borgstelling waarbij niet de nakoming op de juiste wijze van...Lees meer
particuliere borg
  ... een particuliere borg is borg die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen publiekrechtelijk...Lees meer
kredietborgtocht
  ... een krediet borgtocht is een borgstelling waarbij de borg zich ten behoeve van de kredietgever verbindt de verplichtingen van...Lees meer
morele borgstelling
  ... een morele borgstelling is een vorm van een borgstelling die wegens gebrek aan bezittingen van de borg geen noemenswaardige...Lees meer
nationale hypotheek garantie
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
NHG
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
versterkte borgstelling
  ... een versterkte borgstelling is een borgstelling waarbij de borg tot meerdere zekerheid voor het nakomen van zijn verplichtingen die...Lees meer
claimperiode
  ... het begrip claimperiode heeft meerdere betekenissen 1 termijn waarbinnen de claim onder een borgstelling de borg moet hebben bereikt...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.