Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 11 juli 2016

Pensioenfonds

PensioenfondsIn een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken. Er zijn bedrijfspensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen (meestal in de vorm van stichtingen) en fondsen die individuele toezeggingen veilig stellen (meestal pensioen BV's).
Gebruikte begrippen in pensioenfonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer

Begrippen waar pensioenfonds in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
dekkingsgraad
  ... de dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
pensioenbreuk
  ... we spreken van een pensioenbreuk of ook wel van pensioenverlies indien iemand overstapt naar een andere baan en daarmee naar...Lees meer
slaper
  ... in de wereld van de pensioenen is een slaper een werknemer die zijn deelname aan een pensioenfonds beëindigd heeft vã³ã³r...Lees meer
sterfterisico
  ... het sterfterisico is het risico dat een pensioenfonds loopt als er minder mensen overlijden dan op basis...Lees meer
beleggingsmotieven
  ... Onder beleggingsmotieven verstaan we de redenen waarom een particuliere belegger of bijvoorbeeld een pensioenfonds kiest voor een bepaalde samenstelling van...Lees meer
overrente
  ... de beurs en daarmee de beursindex reageert op het algemene economische nieuws de meeste aandelen gaan met de index...Lees meer
dekkingswaarde
  ... boekhoudkundig met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekenddoorgaans wordt een bepaald percentage van...Lees meer
bedrijfspensioenfonds
  ... een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds voor een gehele bedrijfstak deelname in een bedrijfspensioenregeling is verplicht tenzij door de werkgever dispensatie...Lees meer
beroepspensioenfonds
  ... een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds voor een bepaalde groep van vrije beroepen bijvoorbeeld advocaten notarissendeelname in een beroepspensioenregeling is verplicht...Lees meer
gewezen deelnemer
  ... de term gewezen deelnemer is afkomstig uit de wereld van de pensioenen...Lees meer
slaper
  ... de term gewezen deelnemer is afkomstig uit de wereld van de pensioenen een gewezen deelnemer is iemand voor wie...Lees meer
dekkingsgraad
  ... de dekkingsgraad is het percentagebeschikbare middelen waarover een pensioenfonds op elk moment moet kunnen beschikken om direct aan verplichtingen te...Lees meer
eigen behoud
  ... term uit de pensioenwereld speelt bij reeds ingegane nabestaandenpensioenen eigen behoud is een deel van de contante waarde van het...Lees meer
overflowbepaling
  ... onder de overflowbepaling verstaan we de bepaling bij een pensioenfonds dat een werkgever die normaal gesproken ook een bijdrage verstrekt...Lees meer
beleggingsraad
  ... Met de centrale beleggingsraad wordt het orgaan bedoeld dat belast is met het beleggingsbeleid volgens de voorschriften in de...Lees meer
voorziening pensioenverplichtingen
  ... onder een voorziening pensioenverplichtingen verstaan het bedrag dat een pensioenfonds moet bezitten om er zeker van te zijn dat...Lees meer
deelnemersraad
  ... de term deelnemersraad komt uit de pensioenwereld het is een orgaan van een pensioenfonds waarin deelnemers en gepensioneerden van het...Lees meer
doelvermogen
  ... het doelvermogen is een term uit de pensioenwereld het gaat om de premiereserve die een pensioenfonds moet hebben om op de...Lees meer
deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
rijping
  ... de term rijping komt uit de wereld van de pensioenfondsen er wordt mee bedoeld dat een pensioenfonds dat tot deze rijping...Lees meer
bestuur van een pensioenfonds
  ... het bestuur van een pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers bij een bedrijfspensioenfonds worden deze...Lees meer
actuarieel rendement
  ... Het zogenaamde actuarieel rendement is het rendement dat een pensioenfonds minimaal moet behalen om aan zijn verplichtingen te kunnen...Lees meer
pensioen en spaarfondsen wet
  ... de pensioen en spaarfondsenwet reguleert de pensioenwereld hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd de aanspraken die een werknemer heeft...Lees meer
pensioenbrief
  ... een pensioenbrief is een door een pensioenfonds uitgegeven document waarin de premievrije aanspraken staan vermeld of waarin een speciaal overgekomen...Lees meer
pensioenkeuring
  ... onder een pensioenkeuring verstaan we een medische keuring die een potentiële deelnemer aan een pensioenfonds dient te ondergaan...Lees meer
buyside analist
  ... een buy side analist is in dienst van een grote belegger zoals een pensioenfonds beleggingsfonds of verzekeraar het onderzoek...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.