Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 11 juli 2016

deviezen

deviezenDeviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn. Tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden in vreemde valuta.

Om zijn import te kunnen betalen moet een land beschikken over vreemde valuta.

Het land ontvangt deze uit de opbrengst van zijn export.

Als deze opbrengsten tekortschieten, moet het land putten uit zijn goud- en deviezenreserve of een beroep doen op buitenlandse kapitaalverschaffers. a
Gebruikte begrippen in deviezen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
deviezenreserve
  ... met de deviezenreserve wordt de som van de offici ële deviezenreserve bedoeld met daarbij opgeteld de deviezen waarover de banken beschikken...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer

Begrippen waar deviezen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

benelux
  ... België nederland en luxemburg besloten in 1944 tot het vormen van een douane unie onder de naam benelux deze douaneunie...Lees meer
fabricatierisico
  ... onder het fabricatierisico verstaan we het risico dat een ondernemer loopt dat er tijdens de fabricage geen vervolg kan worden...Lees meer
officiële deviezen reserve
  ... de officiële deviezenreserve is de reserve aan deviezen die de centrale bank in bezit heeft...Lees meer
dekkingsvoorschriften bankbiljetten
  ... met de term dekkingsvoorschriften bankbiljetten verstaan we de voorschriften ingevolge de bankwet waarbij de nederlandsche bank nv een bepaald...Lees meer
deviezencertificaat
  ... met de term deviezencertificaat wordt een certificaat bedoeld dat de verkoper van de deviezen ontvangt bij verkoop aan de deviezenautoriteiten...Lees meer
deviezeninstituut
  ... onder het deviezeninstituut van een land verstaan we de centrale instantie die belast is met de controle op en het...Lees meer
atr formulier
  ... Een atrformulier was een formulier dat werd gebruikt voor de verantwoording van deviezen richting de nederlandse bank...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
debt service ratio
  ... met de debt service ratio bedoelen we de mate waarin de betalingen van rente en aflossing door de...Lees meer
deviezenreserve
  ... met de deviezenreserve wordt de som van de offici ële deviezenreserve bedoeld met daarbij opgeteld de deviezen waarover de banken beschikken...Lees meer
goudendeviezenreserves
  ... de goud en deviezenreserves zijn het totaal van de reserves aan goud en deviezen van de staat ondergebracht...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer
stallen van schatkistpapier
  ... onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.