Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 11 juli 2016

Nominale waarde

Nominale waardeDe Nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet, een munt, een aandeel of een obligatie .

Wordt bij aandelen van een vennootschap vastgesteld in de statuten bij oprichting, maar kan tussentijds veranderen bij een split-up of een reverse split.

Bij een obligatie is de nominale waarde tevens de hoofdsom die later weer afgelost zal worden.

Overigens zijn er landen, waaronder de VS, waar aandelen verhandeld worden zonder nominale waarde.

Dit geeft al direct het belang van deze waarde aan, namelijk zeer weinig.

Soms wordt de nominale waarde aangepast.

We spreken dan van renominatie .

De nominale waarde, vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen geeft het zogenaamde maatschappelijk kapitaal .

Zie ook maatschappelijk kapitaal en no par aandeel

Daarnaast is er in de economie nog een totaal andere betekenis voor nominale waarde, namelijk de waarde van een grootheid uitgedrukt in geld en in lopende prijzen, dus niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen.
Gebruikte begrippen in nominale waarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
par
  ... onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%...Lees meer
renominatie
  ... onder renominatie verstaan we het aanpassen van de nominale waarde van een aandeel...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer

Begrippen waar nominale waarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
aandeel met nominale waarde
  ... Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal...Lees meer
aandeel zonder nominale waarde
  ... Een aandeel zonder nominale waarde is een aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het maatschappelijk...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
renominatie
  ... onder renominatie verstaan we het aanpassen van de nominale waarde van een aandeel...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
geldstelsel
  ... het geldstelsel van een land is het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat volgens een wettelijk voorschrift in...Lees meer
agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
agioreserve
  ... In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de...Lees meer
couponrendement
  ... het couponrendement is de verhouding tussen het rentepercentage over het nominale bedrag van de obligatie en de beurskoers...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
apari
  ... Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat...Lees meer
geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
stempelen
  ... onder het stempelen van effecten verstaan we een verandering van de nominale waarde van een effect...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
afstempelen
  ... Onder afstempelen verstaan we het verlagen van de nominale waarde van een aandeelafstempelen van aandelen wordt onder andere gebruikt om...Lees meer
certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
agio op obligaties
  ... Onder een agio op obligaties verstaan we het positieve verschil tussen de beurskoers van een obligatie en de...Lees meer
effectieve omzet
  ... de effectieve omzet is de omzet op de beurs uitgedrukt in een geldswaarde bij aandelen is dit het aantal...Lees meer
deep discount bond
  ... een deep discount bond is een obligatie met een rente beneden de marktrente en een uitgiftekoers die minimaal...Lees meer
dividendpercentage
  ... het dividendpercentage wordt weinig gebruikt omdat de nominale waarde bij de dagelijkse beurshandel nauwelijks een rol speelt...Lees meer
one year zero
  ... een one year zero is een vorm van een zerobond met een looptijd van 1 jaar...Lees meer
ontvangsterkenning van deponering
  ... de ontvangsterkenning van deponering effecten is een schriftelijke verklaring van een bank of een bewaarbedrijf omtrent de...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
par
  ... onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%...Lees meer
disagio
  ... de term disagio kent vele betekenissen zoals...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
euroguldennote
  ... euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote. Het ging om een obligatie uitgegeven mbt tot een een...Lees meer
guldennote
  ... euroguldennote is een verouderd begrip men sprak ook wel van een guldennote het ging om een obligatie uitgegeven mbt een...Lees meer
obligatiefuture
  ... de obligatie future is een termijncontract gebaseerd op een hypothetische obligatie met een coupon van 7% en een nominale...Lees meer
niet volgestort aandeel
  ... een niet volgestort aandeel is een aandeel op naam waarbij slechts een deel bijv10% van de nominale waarde...Lees meer
onderaandeel
  ... een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in een aantal aandelen die een...Lees meer
pasmunt
  ... onder het begrip pasmunt verstaan we de voor rekening van het rijk uitgegeven metalen muntstukken met een nominale waarde van...Lees meer
nominale waarde van het geld
  ... de nominale waarde van het geld zowel in munten als in bankbiljetten is het aantal eenheden...Lees meer
disconto
  ... Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel...Lees meer
discontolening
  ... een discontolening is een lening die beneden de nominale waarde wordt aangeboden en later tegen 100% wordt afgelost...Lees meer
restantbewijs
  ... een restantbewijs is een bewijs dat wordt uitgereikt na afschrijving van de gehele nominale waarde van een aandeel met...Lees meer
strippen
  ... onder strippen verstaan we het scheiden van de mantel nominale waarde en de coupon rentebetaling van een obligatie...Lees meer
spaarwinstbiljet
  ... een spaarwinstbiljet is een spaarbewijs dat onder aftrek van de nog te ontvangen rente wordt uitgegeven en dat groeit tot...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
wisselkrediet
  ... wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende...Lees meer
fondsenadministratie
  ... de fondsenadministratie is een administratie van effecten in aantallen of in nominale waarde per fonds per cliënt de fondsenadministratie wordt...Lees meer
groeispaarbewijs
  ... het zogenaamde groeipercentage is een percentage dat wordt vastgesteld door de nederlandsche bank nv waarmee de korte kredietverlening en de...Lees meer
coupure
  ... de coupure is de grootte omvang of nominale waarde van bankbiljetten aandelen obligaties of andere waardepapieren...Lees meer
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer
aflosbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer
betaalbaar stellen
  ... bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.