Zoeken in deze blog

Translate

donderdag 16 juni 2016

Voting trust

Voting trust


Onder een voting trust verstaan we een stemovereenkomst waarbij kleine aandeelhouders, die tezamen de meerderheid vormen, hun stemmen bundelen ten einde in de vergadering van aandeelhouders tegen een grootaandeelhouder een gesloten front te kunnen vormen.
Gebruikte begrippen in voting trust


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
grootaandeelhouder
  ... onder een grootaandeelhouder verstaan we een aandeelhouder die een relatief groot deel van de aandelen bezit...Lees meer
stemovereenkomst
  ... een stemovereenkomst is een overeenkomst tussen stemgerechtigden of tussen stemgerechtigden en een derde om hun stem met betrekking tot een...Lees meer
trust
  ... een trust is een juridische constructie waarbij iemand de zg grantor zijn rechten bijvoorbeeld op geld of een vermogen overdraagt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.