Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 22 juni 2016

Order

Order


Een order is een opdracht van een klant aan een bank, commissionair of (online-) broker tot aankoop of verkoop van effecten.
Gebruikte begrippen in order


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer

Begrippen waar order in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
order voor een bepaald effectief bedrag
  ... een order voor een bepaald effectief bedrag is een order waarbij niet een bepaald aantal...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
alle beurzen order
  ... Onder een alle beurzen order verstaan we een order voor het aankopen of verkopen van nederlandse fondsen die...Lees meer
alles of niets order
  ... De alles of niets order is een order waarbij of alle effecten in een ã©ã©n keer worden...Lees meer
spike
  ... een spike is een plotselinge piek die de normale trend van de koersen kortstondig verstoort om daarna weer naar normale...Lees meer
bucketing
  ... onder bucketing verstaan we een illegale of ten minste onwenselijke praktijk in de beurshandel waarbij een broker...Lees meer
enter day stop order
  ... een enter day stop order is een effectenorder aan een broker die uitgevoerd moet worden op een...Lees meer
enter open stop
  ... een enter open stop order dient tegen een opgegeven koers uitgevoerd te worden en blijft bij de broker...Lees meer
rendementsorder
  ... een rendementsorder is een order voor de aankoop van obligaties die uitgevoerd moet worden tegen een koers waarop een bepaald...Lees meer
would be trader
  ... wie wel eens lid geweest is van een beleggingsclub of beleggingsstudieclub die kent hem vast...Lees meer
alternatieve order
  ... Een alternatieve order of either or order is een combinatie van twee orders waarbij de uitvoering van de ene...Lees meer
round lot
  ... een round lot is een order in gebruikelijke grote afgeronde bedragen of aantallen voorbeeld een obligatieorder van $ 100000...Lees meer
stop limiet order
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
stoplimietorder
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
public order member
  ... een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op...Lees meer
bestensorder
  ... een bestensorder is een opdracht tot aan of verkoop van effecten en opties waarbij geen koerslimiet is opgegeven en dus...Lees meer
hit and lift functie
  ... met de hit and lift functie van het aex access derivativessysteem kunnen floor brokers en market makers...Lees meer
houseorder
  ... een house order komt van de eigen rekening van een beurslid en is niet in opdracht van een cliënt...Lees meer
affirmative obligations
  ... De zogenaamde affirmative obligations zijn de eisen die gesteld worden aan de marketmakers op de nasdaq...Lees meer
liffe
  ... de london international financial futures and options exchange liffe verhandelt termijncontracten en optiecontracten op financiële instrumenten en goederen na jarenlang...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
gelimiteerde alles of niets order
  ... een gelimiteerde alles of niets order is een vorm van een gelimiteerde order met daaraan de...Lees meer
marktorder
  ... een marktorder is hetzelfde als een bestensorder dus een order die altijd uitgevoerd wordt tegen de best mogelijke prijs...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
afloopdatum van een effectenorder
  ... De afloopdatum van een effectenorder is de datum waarop de geldigheid van een order afloopt dus ophoudt...Lees meer
dagorder
  ... een dagorder is een vorm van een effectenorder die uitsluitend geldt op de beursdag waarop deze order wordt verstrekt...Lees meer
inschrijforder
  ... een inschrijforder is een specifieke order van een cliënt waarbij deze opdracht geeft voor hem in te schrijven op een...Lees meer
slippagerisico
  ... het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen...Lees meer
wooden ticket
  ... een wooden ticket is jargon voor het bevestigen van een order die niet is uitgevoerd...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
slippage
  ... het begrip slippage kent meerdere betekenissen 1 het verschijnsel dat de trades van een papieren tradingsysteem behoorlijk van de werkelijkheid kunnen...Lees meer
odd lot
  ... een odd lot is een order op een effectenbeurs waarvan de omvang kleiner is dan het gebruikelijke aantal waarin...Lees meer
openorder
  ... een open order is een wel al aan de beurshandel opgegeven transactie die echter nog niet is uitgevoerd deze...Lees meer
inschrijvenemissie
  ... we spreken van inschrijven bij een emissie als we onze bank of commissionair een order geven om...Lees meer
zonder forceren order
  ... een zonder forceren order wordt ook wel een sans forcer order of bestens zonder forceren order genoemd...Lees meer
pand endossement
  ... een pand endossement is een vorm van endossement waarbij de tekst &#8216waarde tot pand' of enige soortgelijke vermelding is...Lees meer
orderbookofficial
  ... een order book official of obo is een functionaris op de optiebeurs die toeziet op het correct verlopen...Lees meer
psychologische steun en weerstand
  ... iedereen kent het verschijnsel dat winkelbedrijven graag werken met prijzen als &#83644 99 in plaats van &#83645...Lees meer
bericht van niet uitgevoerde order
  ... Onder een bericht van niet uitgevoerde order verstaan we een bericht van de bank waarmee onder een bericht van non betaling dan wel een bericht van non acceptatie...Lees meer
blokorder
  ... onder het begrip blokorder verstaan we de mogelijkheid die op bepaalde beurzen geboden wordt om een gestandaardiseerd aantal contracten in...Lees meer
conversiearbitrage
  ... onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en...Lees meer
deeluitvoering
  ... onder een deeluitvoering verstaan we een gedeeltelijke uitvoering van een beursorder een order kan afhankelijk van de marktomstandigheden niet altijd in...Lees meer
elbowtrade
  ... een elbow trade is een verschijnsel uit de tijd van de vloerhandel maar het komt nu beslist ook nog...Lees meer
immediate or cancel order
  ... een immediate or cancel order is een order waarbij de instructie wordt gegeven deze meteen uit te...Lees meer
middenkoersorder
  ... een middenkoers order is een opdracht aan een hoekman tot het uitvoeren van een order tegen een gemiddelde koers...Lees meer
opening only order
  ... een opening only order is een type order die alleen geldig is bij de opening van de beurs...Lees meer
stoplimietorder
  ... de stop limiet order is een order met de volgende karakteristieken...Lees meer
publieksorder
  ... een publieksorder is een order met betrekking tot een optie afkomstig van het publiek die via public order members wordt...Lees meer
basisorder
  ... onder het begrip basisorder verstaan we een order waarbij de koers afhankelijk is van een andere contractmaand of zelfs een...Lees meer
compenseerbare order
  ... een compenseerbare order is een effectenorder die aan een effectenhuis of een bank wordt gegund om bijvoorbeeld onderzoeksrapporten te...Lees meer
european optionsexchange association
  ... de european options exchange association is een in amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar nederlands recht...Lees meer
doorlopende order
  ... een doorlopende order of ook wel een order tot wederopzegging is een effectenorder die geldt tot het moment dat...Lees meer
oco order
  ... een oco order staat voor "one cancels the other order"...Lees meer
oco order
  ... een oco order staat voor "one cancels the other order" hierbij zijn twee orders met elkaar verbonden waarbij de...Lees meer
niet direct verwerkbare betalingsopdracht
  ... een niet direct verwerkbare betalingsopdracht is een opdracht tot betalen van een bedrag die niet direct door...Lees meer
cancellen van een order
  ... onder het cancellen van een order verstaan we het annuleren van een eerder opgegeven order...Lees meer
fill or kill order
  ... een fill or kill order is een order die ofwel direct en in zijn geheel of helemaal...Lees meer
FOK
  ... een fill or kill order is een order die ofwel direct en in zijn geheel of helemaal...Lees meer
fill
  ... we spreken in de beurstaal van een fill als een order in zijn geheel is uitgevoerd...Lees meer
full lot order
  ... een full lot order is een order die ofwel in zijn geheel ofwel niet uitgevoerd moet worden...Lees meer
International Order Book
  ... het international order book iob is de transactieservice van de london stock exchange voor het verhandelen van internationale...Lees meer
IOB
  ... het international order book iob is de transactieservice van de london stock exchange voor het verhandelen van internationale...Lees meer
not held order
  ... onder een not held order verstaan we een order waarbij de broker zelf het tijdstip en de prijs...Lees meer
public order book
  ... het public order book is het "boek" waarin openstaande optieorders worden genoteerd dat zijn de orders waar tegen...Lees meer
bestens sans forcer
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer
sans forcer order
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer
illiquide markt
  ... een illiquide markt is een markt waarin het lastig is om een order snel tegen een goede prijs en...Lees meer
negotiable order of withdrawal
  ... de negotiable order of withdrawal wordt afgekort aangeduid als now de term is afkomstig van amerikaanse spaarbanken...Lees meer
NOW
  ... negotiable order of withdrawal de negotiable order of withdrawal wordt afgekort aangeduid als now de term is afkomstig van amerikaanse spaarbanken...Lees meer
nemer
  ... de nemer is degene aan wie of aan wiens order betaald moet worden op basis van de aanwijzingen van de...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer
officieel bericht
  ... het officieel bericht is een brochure uitgegeven door de optiebeurs met informatie over de optiehandel op deze beurs...Lees meer
bookask
  ... de book ask is de hoogste biedprijs vanuit het publiek in het order book van de optiebeurs...Lees meer
bookbid
  ... het zogenaamde book bid is de laagste laatprijs van het publiek in het order book van de optiebeurs...Lees meer
cancel former order
  ... onder het begrip cancel former order verstaan we een order die een eerdere order die nog openstaat ongedaan...Lees meer
cancellingorder
  ... onder het begrip cancelling order verstaan we een order die alleen bedoeld is om een eerder gegeven order die...Lees meer
discretionary order
  ... onder een discretionary order verstaan we een order die de floorbroker enige vrijheid van handelen geeft ten aanzien van...Lees meer
doorhalen
  ... we spreken van het doorhalen van een order bij het annuleren van een effectenorder of optieorder...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
retailgrens
  ... de retailgrens wordt door de beurs bepaald en geeft aan of we nog met een order van een particulier te...Lees meer
converteren van een betalingsopdracht
  ... onder het converteren van een betalingsopdracht verstaan we het omzetten van hand of machinegeschreven betalingsopdrachten naar een...Lees meer
beursorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
ruilorder
  ... een ruilorder is een order waarbij het ene fonds wordt verkocht en gelijktijdig een ander wordt gekocht...Lees meer
uitvoeringsbericht
  ... het uitvoeringsbericht is een bericht dat banken en commissionairs aan hun klanten sturen ter bevestiging dat hun order is uitgevoerd...Lees meer
schriftelijk verwerkte betaling
  ... schrijven is in de optiewereld een andere benaming voor het verkopen van opties...Lees meer
wet selectieve investeringsregeling
  ... de wet selectieve investeringsregeling of ook wel sir genoemd was een wet die sedert 1978 was ingesteld om...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
goodtillcancelledorder
  ... een good till cancelled order is een gelimiteerde order die net zolang van kracht blijft tot de...Lees meer
limiteren
  ... we spreken van het limiteren van een order als we bij een order een limiet opgeven we stellen dan in dat aankoop...Lees meer
stockexchange electronic tradingsystem
  ... stock exchange electronic trading system ofwel sets en ook bekend als the order book is een...Lees meer
stoploss marketorder
  ... de stop loss market order wordt nadat het stopniveau is geraakt of overschreden omgezet in een market...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
exercisenotice
  ... met het knap uit het engels verbasterde begrip exercisen wordt hetzelfde als uitoefenen "to exercise" bedoeld dus het uitoefenen van...Lees meer
exerciseorder
  ... een exercise notice is een formulier dat wordt uitgegeven door de...Lees meer
gelimiteerde order
  ... een gelimiteerde order is een order voor de aan respectievelijk de verkoop van effecten waarbij de cliënt een limiet...Lees meer
giveup transactie
  ... de term give up transactie heeft meerdere betekenissen 1 transactie waarbij de ene commissionair een order uitvoert voor een...Lees meer
market on close order
  ... een market on close order is een soort van limietorder die als de limiet niet gehaald is...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
contingente order
  ... een contingente order is een order waarbij de order waarbij de koerslimiet automatisch wordt aangepast indien er veranderingen optreden...Lees meer
gmo order
  ... een gmo order is de cynische afkorting van een "get me out" order in het algemeen een order die wordt...Lees meer
orderbook
  ... het orderbook is een lijst met openstaande gelimiteerde optieorders orders die in het orderbook staan worden bij voorrang uitgevoerd...Lees meer
orderpapier
  ... een orderpapier is een vorm van een waardepapier waarop de naam van een bepaald persoon als rechthebbende begunstigde wordt vermeld...Lees meer
professionele order
  ... een professionele order is een order met betrekking tot een optie die afkomstig is van beroepshandelaren dus van market...Lees meer
wingorder
  ... de term wing order is een afkorting voor "waarschuwen indien niet gaat" order...Lees meer
geldig zoals aangegeven order
  ... onder een zogenaamde geldig zoals aangegeven order verstaan we een order voor de aankoop dan wel de...Lees meer
weekorder
  ... een weekorder is een order die geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag...Lees meer
public order correspondent member
  ... term van de optiebeurs een public order correspondent member is een persoon of organisatie die tussen een pom...Lees meer
AON
  ... Aon is de afkorting van de all or none order. Dit is de engelse term voor de zogenaamde alles of...Lees meer
bestenszonder forceren order
  ... een bestens zonder forceren order is een order die eventueel in gedeelten uitgevoerd kan worden zonder rekening...Lees meer
beursorderlijn
  ... een beursorderlijn is een speciale telefoonverbinding met banken of commissionairs via welke met name particuliere beleggers hun effectenorders kunnen doorgeven...Lees meer
good for the day order
  ... een good for the day order is een weinig gebruikt type order die een dag geldig...Lees meer
SOEX
  ... soex is het het amsterdamse systeem voor small order execution in gebruik bij kleine orders van optiecontracten van 5...Lees meer
all or none order
  ... De all or none order order moet in zijn geheel in ã©ã©n keer worden uitgevoerd als dit...Lees meer
closing buy
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
sluitingskoop
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
floorbrokerspecialist
  ... de floor operations afdeling is de afdeling binnen de optiebeurs die verantwoordelijk is voor het begeleiden van en...Lees meer
market if touched order
  ... een market if touched order is een effectenorder waarbij de kooplimiet onder de actuele koers van dat...Lees meer
market not held order
  ... een market not held order is een grote effectenorder waarbij de uitvoering voor een groot deel aan...Lees meer
marketorder
  ... een marketorder is een order om te kopen of te verkopen tegen de beste koers die te maken is...Lees meer
combinatie order
  ... het begrip combinatie order kan meerdere betekenissen hebben 1 het gelijktijdig opheffen van een order en deze vervangen door...Lees meer
canceled order
  ... een canceled order is een order die voordat deze wordt uitgevoerd weer wordt ingetrokken door degene die de order...Lees meer
connossement aan order
  ... onder het handelsdocument connossement aan order verstaan we een connossement dat degene aan wie de uitlevering van de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.