Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 1 mei 2016

Executiewaarde

Executiewaarde


Onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare verkoop.

Dit is een voor iedereen toegankelijke verkoop aan de meest biedende, onder toezicht van een deurwaarder.

Kenmerkend daarbij is dat noch het initiatief is genomen door de eigenaar, noch dat het tijdstip van de verkoop door deze is bepaald.

De engelse term is value under foreclosure

In de onroerend goed handel komen we het begrip executiewaarde tegen als het bedrag dat de woning op zou moeten brengen bij gedwongen verkoop.

Deze waarde bedraagt over het algemeen 85% tot 90% van de vrije verkoopwaarde.

De executiewaarde bepaalt de maximale hypotheek en de hoogte van de rente die u betaalt.

De executiewaarde moet blijken uit een taxatierapport.
Gebruikte begrippen in executiewaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
taxatierapport
  ... het taxatierapport is het rapport dat door de taxateur wordt opgesteld na taxatie bijvoorbeeld voor de verstrekking van een...Lees meer
verkoopwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
vrije verkoopwaarde
  ... de vrije verkoopwaarde is de prijs die een woning bij verkoop op kan brengen mits deze leeg en onbezwaard...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar executiewaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

verstrekkingsnorm
  ... onder de verstrekkingsnorm verstaan we bij een hypotheek de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever meestal een bank maximaal...Lees meer
dekkingswaarde
  ... boekhoudkundig met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekenddoorgaans wordt een bepaald percentage van...Lees meer
hypotheekkrediet
  ... een hypotheekkrediet is een doorlopend krediet met hypothecaire inschrijving aan de lening wordt ter aflossing veelal een spaarverzekering verbonden...Lees meer
bevoorschottingspercentage
  ... het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot...Lees meer
verstrekkingsnorm voor een hypotheek
  ... de verstrekkingsnorm voor een hypotheek is de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever maximaal wil uitlenen...Lees meer
extra hypotheek
  ... onder een extrahypotheek verstaan we een het deel van een hypothecair krediet dat boven het percentage van de executiewaarde van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.