Zoeken in deze blog

Translate

vrijdag 22 april 2016

Liquiditeitenbeheer in ruime zin

Liquiditeitenbeheer in ruime zin


Onder het liquiditeitenbeheer in ruime zin verstaan we bij grotere ondernemingen de coördinatie van het balansbeheer voor zover balansmutaties de liquiditeitspositie en de aard en omvang van de toevertrouwde middelen. kunnen beïnvloeden.

Denk daarbij bij liquiditeitenbeheer in ruime zin bijvoorbeeld aan de samenstelling van de kredietportefeuille.
Gebruikte begrippen in liquiditeitenbeheer in ruime zin


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

liquiditeitenbeheer
  ... het zogenaamde liquiditeitenbeheer is een verzamelnaam van de financiële beheersactiviteiten die erop gericht zijn de omvang van de kasmiddelen en...Lees meer
liquiditeitspositie
  ... de liquiditeitspositie is een overzicht van de op een bepaald moment beschikbare liquiditeiten alsmede een prognose voor de nabije toekomst...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.