Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 22 april 2016

Liquiditeiten

Liquiditeiten


Onder liquiditeiten verstaan we contant geld, spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc.

Dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten
Gebruikte begrippen in liquiditeiten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Begrippen waar liquiditeiten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gemengde fondsen
  ... met gemengde fondsen worden beleggingsfondsen bedoeld die beleggen in verschillende vormen van beleggingen assets denk daarbij aan aandelen obligaties...Lees meer
speculatiemotief
  ... het speculatiemotief is het motief voor het al dan niet aanhouden van kasgelden en andere primaire liquiditeiten uit hoofde van...Lees meer
liquiditeitsreserve
  ... onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
collar
  ... de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "...Lees meer
liquiditeitsbuffer
  ... een liquiditeitsbuffer is een geld reservoir dat bestemd is voor de opvang van onverwachte uitgaande betaalstromen en dat gevormd wordt...Lees meer
inkoop van aandelen
  ... met de inkoop van aandelen willen bedrijven het aantal aandelen dat uit staat op de markt terugbrengen het...Lees meer
liquiditeitscreatie
  ... onder liquiditeitscreatie verstaan we het vergroten van de liquiditeitenmassa in een land dit kan ondermeer door geldschepping door banken en...Lees meer
liquiditeitsplan
  ... het liquiditeitsplan is een overzicht waarin de huidige liquiditeiten en een overzicht van de binnenkort noodzakelijke betalingen en hun dekking...Lees meer
beroep van banken op de Nederlandsche Bank nv
  ... Onder een beroep van de banken op de nederlandsche bank nv verstaan we...Lees meer
depositorente ECB
  ... de depositorente ecb is een monetair instrument van de europese centrale bank waarmee de situatie op de geldmarkt in...Lees meer
liquiditeitspositie
  ... de liquiditeitspositie is een overzicht van de op een bepaald moment beschikbare liquiditeiten alsmede een prognose voor de nabije toekomst...Lees meer
liquiditeitsreserve
  ... onder de liquiditeitsreserve verstaan we de verhouding tussen de formele liquiditeiten en de verplichtingen eventueel opgelegd door de centrale bank...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
float
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
innemen
  ... ook wel genoemd aantrekken van kapitaal innemen is een begrip dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de internationale geldmarkt het is...Lees meer
internationale liquiditeiten
  ... de zogenaamde internationale liquiditeiten zijn de internationaal aanvaarde ruilmiddelen in de vorm van goud direct opeisbare tegoeden in convertibele valuta...Lees meer
kasmiddelen van een bank
  ... de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen...Lees meer
materiële liquiditeiten
  ... de materiële liquiditeiten zijn de vorderingen die op korte termijn zullen worden afgelost met middelen die onmiddellijk in kasmiddelen...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
cashflow prognose
  ... de cashflowprognose wordt ook wel de liquiditeitsprognose genoemd het is een voorspelling door een bedrijf hoeveel geld er in een...Lees meer
kasstroomoverzicht
  ... het zogenaamde kasstroomoverzicht werd vroeger de staat van herkomst en besteding van middelen genoemd...Lees meer
secundaire liquiditeiten
  ... de secudaire liquiditeiten zijn kortlopende termijndeposito's spaartegoeden en valutategoeden die in het bezit zijn van ingezetenen...Lees meer
transactiemotief
  ... het transactierisico is de onzekerheid over de uiteindelijke opbrengst of kosten van een transactie door een waardeverandering van de valuta...Lees meer
voorzorgsmotief
  ... onder het voorzorgsmotief verstaan we het motief voor het aanhouden van kasgeld en andere liquiditeiten om onvoorziene uitgaven te kunnen...Lees meer
formele liquiditeiten
  ... onder de formele liquiditeiten verstaan we vorderingen en dergelijke deze vorderingen kunnen onafhankelijk van de resterende looptijd gemakkelijk in kasmiddelen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.