dinsdag 19 april 2016

loonstijging

Loonstijging


Loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu, maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken. De betekenis kan dan ook van maatschappelijk belang gezien worden.

Loonstijging kennen we in verschillende vormen:
1 In de vorm van prijscompensatie, waarbij men het koopkrachtverIies door inflatie wil compenseren;
2 initiële loonstijging die voor groepen werknemers geldt;
3 incidentele loonstijging voor individuele werknemers.
Gebruikte begrippen in loonstijging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

incidentele loonstijging
  ... een incidentele loonstijging is een verhoging van het reële loon die uitsluitend voor een bepaald individu geldt...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer

Begrippen waar loonstijging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
incidentele loonstijging
  ... een incidentele loonstijging is een verhoging van het reële loon die uitsluitend voor een bepaald individu geldt...Lees meer
initiële loonstijging
  ... onder een initiële loonstijging verstaan we een verhoging van het reële loon die geldt voor een hele groep werknemers...Lees meer
loonmaatregel
  ... we spreken van een loonmaatregel als de regering ingrijpt in de loonontwikkeling krachtens de loonwet...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.