Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 6 april 2016

stop-loss-order

stop-loss-order


Een stop-loss-order (ook wel kortweg "een stoploss") is een soort order, waarbij men effecten als aandelen en opties wil kopen tegen een hogere dan de actuele koers of verkopen tegen een lagere dan de actuele koers.

het is geen enkele garantie dat er ook op de aangegeven koers gehandeld wordt.

Vooral in een markt die als een steen valt, ligt de daadwerkelijk ontvangen koers vaak aanzienlijk lager.

Het bereiken van de koers is alleen het signaal om de order te activeren als bestensorder.

En vooral bij opties moet je dan maar afwachten wat er allemaal in het orderboek staat.

Het is dus zeker geen gegarandeerd koop- of verkoop niveau, zoals door veel beleggers nogal eens gedacht wordt.

De stoploss moet in zijn geheel, dus nooit gedeeltelijk, worden uitgevoerd.

Meer ervaren optiebeleggers zullen dan ook niet snel gebruik maken van stop-loss orders

Stoploss en aandelen


Hoewel de stoploss op zich zeker niet zaligmakend is, zijn er vele  goeroes die adviseren om onder een aandeel direct bij aankoop al een stoploss te zetten en die regelmatig aan te passen. Vaak wordt dan een percentage van 10 tot 15% onder het huidige koersniveau genoemd. Vaak is 10% meer aan te raden, omdat we meestal geen uitvoering van de transactie op de stoplosskoers krijgen maar soms nog flink daar onder, afhankelijk van de liquiditeit van de betreffende beurs.

Het voorkomt het getwijfel bij een dalende beurs of we nu wel of niet de positie moeten sluiten of het nog even aan moeten zien. Dat aanzien leidt bijna altijd tot rampen omdat het in de praktijk bij aanzien blijft. En het zal wellicht wel een keertje gebeuren dat u een aandeel koopt met een stoplossorder er aan vast en dat die order al met enkele weken wordt uitgevoerd omdat het fonds door blijft dalen. Om er direct na de uitvoering van order als een raket vandoor te gaan...Dit soort zaken moeten we accepteren als deel van het leven van een belegger. Het is gewoon niet anders en het is de prijs die we betalen voor een totale ineenstorting van ons belegde kapitaal.

Soms gaat een koers met dubbeltjes omlaag om uiteindelijk uw stoplossniveau te bereiken. Maar het kan ook anders. Een natuurramp, een terroristische aanslag, een zwaar ongeluk. Het zijn allemaal zaken die een plotselinge val van de de koersen kunnen veroorzaken. Een verkoop van uw portefeuille kost dan wel geld maar het voorkomt erger.

Mensen die een stoploss bedenkelijk vinden kunnen ook overwegen om hun poetefeuille te beschermen met put-opties. Kost ook geld, maar is op zich beter omdat de exacte uitoefenprijs bekend is, namelijk de in het optiecontract vastgelegde uitoefenprijs van het aandeel.

Er is nog een voordeel. Namelijk als u regelmatig uw stops bijstelt, dan zult u bij een aandeel dat een plotselinge piek bereikt om daarna weer terug te vallen, altijd betrekkelijk vlak na het hoogste punt gaan verkopen. Het dat kan nooit een slecht punt zijn. Kopen op het laagste punt en verkopen op het hoogste punt is en blijft nu eenmaal een illusie.


Gebruikte begrippen in stoploss order


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
activeren
  ... De term activeren komt uit de boekhouding en staat voor het opnemen van bezittingen ofwel de activa op de balans...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
overwegen
  ... we spreken van overwegen als we een aandeel sector of land meer laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar stoploss order in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
slippagerisico
  ... het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.