Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 24 april 2016

laten

laten


Onder laten verstaan we het afgeven van koersen, waartegen men effecten of valuta wil verkopen. Ook wordt het gebruikt als toevoeging in koersoverzichten, waarbij het aangeeft dat het aantal verkopers zoveel groter is dan het aantal kopers dat er geen koers tot stand kan komen.

Laten is het tegenovergestelde van bieden.
Gebruikte begrippen in laten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar laten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer
kwartje van Kok
  ... de invoering van elektronisch geld is niet echt eenvoudig in een stuk over de distributieproblematiek...Lees meer
opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
node
  ... een netwerk als dat van bitcoin en de verschillende altcoins heeft een netwerk nodig van nodes...Lees meer
trading buy
  ... met het advies trading buy wordt een koopadvies van een beleggingsanalist bedoeld met een ingebouwde doch niet expliciet uitgesproken...Lees meer
tradingbuy
  ... met het advies trading buy wordt een koopadvies van een beleggingsanalist bedoeld met een ingebouwde doch niet expliciet uitgesproken...Lees meer
empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder en dat...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van deaandeelhouder...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
insider trading
  ... insider trading is ook wel een andere benaming van beurshandel op basis van voorkennis...Lees meer
kuddegedrag
  ... als iemand die beroepshalve met beleggen bezig is krijg je toch...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
lowpass filter
  ... een lowpass filter is een filter uit de wereld van de signaalprocessing dat gebruikt wordt om lagere frequenties door...Lees meer
90% klaar tradingsysteem
  ... Traders hebben de neiging enorm veel inspanning te steken in hun tradingsysteem en door te...Lees meer
adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer
administratieve organisatie
  ... Het zogenaamde adminstratief recht is een onderdeel van het algemenere publiekrecht het administratief recht richt zich met name op de...Lees meer
advance block
  ... De zogenaamde advance decline lijn behoort tot de zogenaamde breath indicatoren en er zijn verschillende technisch analisten die...Lees meer
aap
  ... In het recente verleden zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de selectie van aandelen door een aap en...Lees meer
bidbook
  ... het zogenaamde bidbook is een uitgebreid document met alle informatie van een bedrijf dat zich wil laten overnemen...Lees meer
fallen angel
  ... onder een fallen angelverstaan we een bedrijf dat in de ogen van de financiële markten geen toekomst meer heeft...Lees meer
kunst
  ... als we gaan beleggen in kunst dan zult u tenzij u echt specialist bent niet zonder specialistisch dus...Lees meer
gewogen slot
  ... we spreken van een gewogen slot als we niet uitgaan van de slotkoers van de dag maar een soort...Lees meer
gewogen slotkoers
  ... we spreken van een gewogen slot als we niet uitgaan van de slotkoers van de dag maar een soort...Lees meer
lazarus stock
  ... een lazarus stock is een aandeel dat in de ogen van de beleggers in feite al helemaal weg was...Lees meer
begrotingsdoel
  ... In het algemeen is een begrotingsdoel of begrotingsdoelstelling een bedrag of percentage dat men nastreeft bij het...Lees meer
reversed takeover
  ... een reversed takeover is een minder gebruikelijke overnameconstructie waarbij de overgenomen vennootschap in het bezit komt van de aandelen...Lees meer
trackrecord
  ... in de de economie onder een track record verstaan we de prestaties uit het verleden van een onderneming...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
risicotolerantie
  ... één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij...Lees meer
beleggingsproduct
  ... Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn...Lees meer
authorized shares
  ... Onder authorized shares verstaan we het maximale aantal aandelen dat een vennootschap mag uitgeven volgens haar eigen statuten...Lees meer
beleggingstips
  ... Beleggingstips zult u op deze website niet vinden hier zijn een aantal goede redenen voor namelijk een echt goede tip valt...Lees meer
cognitieve dissonantie
  ... de term cognitieve dissonantie slaat op het feit dat mensen en daarmee ook beleggers vaak heel goed weten wat...Lees meer
contrair beleggen
  ... bij contrair beleggen laten we de blue chips de algemeen bekende aandelen links liggen en wenden ons tot de...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
true strength index
  ... de true strength index ofwel de tsi is een gecombineerde toepassing van voortschrijdend gemiddelde en momentum...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
arbeidsmarktbeleid
  ... Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht te...Lees meer
behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
poldermodel
  ... het poldermodel is de benaming voor de volgens velen succesvolle nederlandse benadering van het sociaal economisch beleid...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
beurstips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
goudentips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
zomereffect
  ... het zogenaamde zomereffect is een zogenaamde zelfvervullende profetie zoals er in de beleggerswereld vele te vinden zijn omdat men bang...Lees meer
denivelleren
  ... we spreken van deniveleren als we het hebben over het vergroten van verschillenwordt in de media en de politiek vooral...Lees meer
glass steagall act
  ... de glass steagall act is een wet in de vs die het commerciële banken verbiedt zich in te...Lees meer
kartel
  ... onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de...Lees meer
discouraged workers effect
  ... onder het discouraged workers effect verstaan we het verschijnsel dat mensen die wel werkzoekend zijn zich niet in...Lees meer
golden ratio
  ... wat is de golden ratio? de golden ratio of ook wel de golden mean is de verhouding tussen twee opeenvolgende...Lees meer
onderweging
  ... onder onderweging verstaan we het verschijnsel dat we een fonds sector of land minder laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan...Lees meer
overhang
  ... onder de overhang verstaan we een pakket effecten waarvan bekend is of sterk verwacht wordt dat deze binnenkort op de...Lees meer
ethisch ondernemen
  ... de meeste ondernemingen hebben als doelstelling het maken van winst teneinde de continuïteit van eht bedrijf te waarborgen maar...Lees meer
eurozondaar
  ... een zogenaamde eurozondaar is een lidstaat van de europese unie die zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld...Lees meer
open markt politiek
  ... we spreken van openmarktpolitiek bij het beleid van de centrale bank om de geldmarktrente te beïnvloeden de centrale bank...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
kuddeeffect
  ... dit zogenaamde kuddeeffect of ook wel kuddedierinstinct of kuddegedrag vinden we terug bij de behavariol finance en is een van...Lees meer
liquidefonds
  ... we spreken van een liquide fonds bij een fonds waar dagelijks een flinke handel met een ruim volume in...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
realistische doelstellingen bij trading
  ... de meeste traders werken sterk naar een bepaalde doelstelling toe die doelstelling ligt vaak in de richting...Lees meer
highpassfilter
  ... een highpass filter is een filter dat gebruikt in de signaaltechniek gebruikt wordt om hogere frequenties door te laten...Lees meer
markupfase
  ... de term markup fase is afkomstig uit de dow theorie en slaat op de periode net na de accumulation...Lees meer
melkertbaan
  ... een zogenaamde melkertbaan was eind 20e eeuw een baan genoemd naar ex minister melkert die de regeling ontworpen had...Lees meer
ingebeddeoptie
  ... een ingebedde optie is een vorm van een optie die automatisch in een ander financieel product zit verwerkt...Lees meer
zelfverbetering voor traders
  ... verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het...Lees meer
mandatory convertible
  ... een mandatory convertible is een vorm van een converteerbare obligatie die altijd in aandelen moet worden omgezet en die...Lees meer
nyse bullish percent index
  ... de nyse bullish percent index ontwikkeld door aw cohen in 1955 maakt gebruik van point and figure...Lees meer
creditcardrente
  ... met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een...Lees meer
ondernemerscapaciteit
  ... in de economie wordt ondernemerscapaciteit ook wel onder de productiefactoren gerekend onder ondernemerscapaciteit verstaan we dan het talent om productieprocessen...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer
beursvoorspelling
  ... het doen van een juiste voorspelling van aandelenkoersen is iets waar men op beurs naar op zoek...Lees meer
AMerican stock EXchange
  ... De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten...Lees meer
AMEX
  ... De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten en moet...Lees meer
gedaan en laten
  ... de term gedaan en laten wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer
maanstand
  ... er zijn nogal wat beleggers die de maanstand in hun analyses meenemen hierbij maakt men voor het bepalen van die...Lees meer
scaled down buying
  ... de techniek van scaled down buying wordt gebruikt om het risico van een slechte timing te verminderen stel...Lees meer
geldscheppende bank
  ... een geldscheppende bank is een financiële instelling die de maatschappelijke geldhoeveelheid kan laten toenemenvoorbeelden van een geldscheppende bank zijn...Lees meer
MER
  ... overheden en bedrijven met bouwplannen zijn verplicht een zogenaamde milieueffect rapportage of mer te laten maken om de gevolgen...Lees meer
milieueffectrapportage
  ... overheden en bedrijven met bouwplannen zijn verplicht een zogenaamde milieueffect rapportage of mer te laten maken om de gevolgen...Lees meer
reflecting pyramiding
  ... de techniek van reflecting pyramiding is het omgekeerde van omstreden techniek van pyramiding bij pyramiding voegen we na een bepaalde...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
assurantiebeding
  ... Een assurantiebeding is een bepaling die de meeste geldverstrekkers in de hypotheekakte laten opnemen het wil zeggen dat als het onderpand...Lees meer
manipuleren
  ... onder manipuleren van de beurs verstaan we het toepassen van trucs en kunstgrepen die de koersen op de beurs in...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
minimanipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in callopties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
Belgische tandarts
  ... Een belgische tandarts is een zeer discriminerend en verwerpelijk jargon uit de wereld van de beleggingsanalisten...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
distressed securities
  ... onder distressed securities verstaan we effecten van ondernemingen waarbij het voortbestaan aan een zijden draadje hangt...Lees meer
fanfare
  ... loop niet achter de fanfare aan soms worden aandelen met een enorme hoeveelheid aandacht heisa toeters en bellen naar de beurs...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
gedwongenverkoop
  ... we spreken van gedwongen verkoop bij verkoop van aandelen door de bank wanneer iemands effectenportefeuille niet langer voldoende dekking...Lees meer
interne arbeidsverdeling
  ... onder de technische interne arbeidsverdeling verstaan we de specialisatie binnen een bedrijf in het algemeen legt een werknemer zich toe...Lees meer
dispositie effect
  ... het dispositie effect vinden we terug bij de behaveriol...Lees meer
bar
  ... Een zogenaamde bar onderdeel van een zogenaamde barchart is een manier om de dagelijkse koersbeweging grafisch weer te geven...Lees meer
beurslid
  ... een beurslid is een persoon die of zelf of via het bedrijf waar hij werkt bedrijfslid lid is van de...Lees meer
currency convertible
  ... een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een...Lees meer
ramping
  ... onder ramping verstaan we het kopen van effecten uitsluitend om de koers van het effect kortstondig te laten stijgen...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
belastingontduiking
  ... In tegenstellingen tot de wel legale praktijk van de belastingontwijking is belastingontduiking wel strafbaar immers hier worden constructies gebruikt die...Lees meer
democratie
  ... een zogenaamde democratie is een manier om politieke beslissingen te laten nemen door gekozen volksvertegenwoordigers waarbij een meerderheid van stemmen...Lees meer
film cv
  ... de film cv is een beleggingsmogelijkheid die veel mensen aanspreekt films zijn voor de makers en producenten vaak onvoorspelbare investeringen...Lees meer
premiedepot
  ... onder een premiedepot verstaan we een geblokkeerde spaar of beleggingsrekening van waaruit u automatisch premies kunt laten storten bijvoorbeeld voor...Lees meer
emerging market
  ... een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten...Lees meer
opkomende economie
  ... een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
eindejaarseffect
  ... het eindejaarseffect is het verschijnsel dat fondsen die het in het afgelopen jaar goed gedaan hebben nog even wat verder...Lees meer
compensating balances
  ... compensating balances zijn al of niet verplicht aan te houden creditsaldi meestal zonder dat op deze saldi rente wordt...Lees meer
dividendegalisatie
  ... onder de zogenaamde "dividendegalisatie" verstaan we het beleid van een vennootschap om fluctuaties in de winst niet terstond in de...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
heuristische methode
  ... onder een heuristische methode verstaan we het uitzoeken van de beste resultaten door deze stuk voor stuk uit te...Lees meer
mini manipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in opties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
prijsdifferentiatie
  ... onder prijsdifferentiatie of ook wel prijsdiscriminatie verstaan we de situatie waarbij een aanbieder op gescheiden deelmarkten verschillende verkoopprijzen voor hetzelfde...Lees meer
passeren van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
verlijden van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
recent gebeurd effect
  ... het recent gebeurd effect vinden we terug bij...Lees meer
premievrij maken
  ... een mogelijkheid om bijvoorbeeld bij voldoende waarde in een polis of voldoende overwaarde een levensverzekering te laten doorlopen...Lees meer
overwegen
  ... we spreken van overwegen als we een aandeel sector of land meer laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de...Lees meer
complementaire kosten
  ... de complementaire kosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld een machinepark van een bedrijf te laten...Lees meer
hypothecaire inschrijving
  ... onder een hypothecaire inschrijving verstaan we het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister...Lees meer
immuniteit
  ... onder immuniteit verstaan we de onaantastbaarheid van staatshoofden en vertegenwoordigers van vreemde naties waardoor gewone wettelijke bepalingen uit het burgerlijk en...Lees meer
informele economie
  ... de informele economie is de zogenaamde de verborgen economie dit is de tak van de economie die op zichzelf...Lees meer
Mei Mozes index
  ... de mei mozes index wordt beschouwd als de belangrijkste financiële graadmeter in de kunstwereld en kan ook goed...Lees meer
mobiliteit tussen niet werken en werken
  ... de mobiliteit tussen niet werken en werken betekent dat er veel aan gelegen is om...Lees meer
pachtovereenkomst
  ... een pachtovereenkomst is een overeenkomst uit de meer agrarische sector waarbij de ene partij de eigenaar zich verbindt om aan...Lees meer
pact voor stabiliteit en groei
  ... het pact voor stabiliteit en groei is een afspraak tussen de lidstaten van de europese unie...Lees meer
economische gemeenschap
  ... de europese economische gemeenschap ofwel de eeg wordt vaak gezien als de verre voorloper van de europese unie de europese...Lees meer
huwelijkse voorwaarden
  ... door het op laten stellen van huwelijkse voorwaarden wordt vã³ã³r het huwelijk vastgelegd welke vermogensbestanddelen aan welke huwelijkspartner toebehoren...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
dumb money
  ... de term dump money staat onder beleggingsadviseurs voor de groep beleggers die vrijwel altijd achter het net vist en...Lees meer
DSI
  ... het dutch securities institute bevordert en bewaakt de kwaliteit en integriteit van personen die werken in de nederlandse...Lees meer
dutch securities institute
  ... het dutch securities institute bevordert en bewaakt de kwaliteit en integriteit van personen die werken in de nederlandse...Lees meer
cardtrapping
  ... een betrekkelijk nieuwe manier om aan de gegevens van bankklanten te komen is de zogenaamde card trapping bij card...Lees meer
dalrentegarantie
  ... als u een hypotheekofferte heeft met dalrentegarantie dan kunt u nog profiteren van renteverlagingen totdat u naar de notaris gaat...Lees meer
geregistreerde werkloosheid
  ... onder de geregistreerde werkloosheid verstaan we alle mensen van 16 64 jaar zonder baan of met een baan...Lees meer
kasbeheer
  ... kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken...Lees meer
keeping up with the joneses
  ... onder keeping up with the joneses verstaan we dat we ons bij ons aankoopgedrag voor een...Lees meer
restantbewijs
  ... een restantbewijs is een bewijs dat wordt uitgereikt na afschrijving van de gehele nominale waarde van een aandeel met...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
bankgiro incassosystemen
  ... Incassosystemen waarvan bedrijven instellingen en verenigingen gebruik konden maken met inschakeling van hun bank en de bankgirocentrale bv...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
trustverband
  ... beding in de leningsvoorwaarden van een obligatielening dat de houders van obligaties zich tegenover de maatschappij die de betrokken...Lees meer
varkenscyclus
  ... de zogenaamde varkenscyclus is in het algemeen gesteld het verschijnsel dat het aanbod van een bepaald product of een bepaalde...Lees meer
vaste geldgroeiregel
  ... de vastegeldgroeiregel is een aanbeveling uit de hoek van de monetaristen met betrekking tot de politiek van de centrale bank...Lees meer
verenigingenregister
  ... het verenigingenregister is een openbaar register dat bij elke kamer van koophandel en fabrieken kvk wordt aangehouden...Lees meer
valutaclausule
  ... het begrip valutaclausule heeft meerdere betekenissen 1clausule die het mogelijk maakt dat om aflossing of dividend uit te laten betalen in...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer
beursrisico
  ... het beursrisico speelt vooral een rol bij verhandelbare effecten de beurs wordt op en neer bewogen door sentiment waarbij hebzucht...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
stornorecht
  ... het stornorecht is het recht van de rekeninghouder en van de bank om binnen de gestelde regels van een bankgiroincassosysteem...Lees meer
systeembank
  ... een systeembank is een grote bank die een zodanig onderdeel uitmaakt van financiële infrastructuur dat een overheid het zich niet...Lees meer
beleggersinformatie
  ... Onder beleggersinformatie verstaan we alle gegevens die bedrijven over hun doen en laten aan beleggers verstrekken deze informatie wordt door...Lees meer
trends optellen
  ... er is altijd sprake van meer dan één trend een korte een middellange en een lange trend zijn vaak...Lees meer
circuitbreaker
  ... onder een circuit breaker die ook wel shock absorber wordt genoemd is een methode op verschillende aandelenmarkten in de...Lees meer
generiek verbindend
  ... we spreken van generiek verbindend verklaren bij een cao wanneer de minister van sociale zaken van zijn mogelijkheid gebruikt...Lees meer
proxyvoting
  ... onder proxy voting verstaan we een systeem om stemrecht uit te oefenen waarbij aandeelhouders niet alleen in eigen persoon...Lees meer
weduwen en wezenfonds
  ... een weduwen en wezenfonds is een fonds dat geschikt is voor zeer risicomijdende beleggers in de praktijk zouden...Lees meer
apportionmentkey
  ... Regeling uit de tijd van de bankgirocentrale de apportionment key was een door de houder van een bankrekening getroffen...Lees meer
beartrap
  ... een bear trap is een term uit de technische analyse bij een bear trap dalen de koersen lang genoeg...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
aftrekpost bij de inkomstenbelasting
  ... Een zogenaamde aftrekpost bij de inkomstenbelasting is een bedrag dat op het bruto inkomen in mindering mag...Lees meer
geldvernietiging
  ... geldvernietiging is het tegengestelde van geldschepping en is dus elke handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen...Lees meer
fvpregeling
  ... de fvpregeling is bedoeld om onvrijwillig werklozen hun pensioenregeling te laten voortzetten de regeling die voluit fonds voorheffing pensioenverzekeringsregeling heet...Lees meer
continuation chart
  ... een continuation chart is een grafiek waarbij de het begin van de looptijd van een futurecontract wordt verbonden met...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
anchoring and adjustment
  ... onder anchoring and adjustment verstaan we de neiging van beleggers om beslissingen die genomen moeten worden te vergelijken...Lees meer
allocatieprobleem
  ... onder het allocatieprobleem verstaan we het bepalen van de optimale manier waarin de productiefactoren gebruikt worden om de economie...Lees meer
automatische uitoefening
  ... we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen...Lees meer
foulish four
  ... een op zich bizarre variant op de small dogs of the dow is de foulish four uit de small...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.